Endre eier eller fakturamottaker

Ved eierskifte eller endring av fakturamottaker eller verge må dettes meldes i fra om til kommunen.

Ved endring av eier skal dette meldes fra til FDV Kommunalteknikk ved Kåre Grønbech.

Ved endring av fakturamottaker eller endring av verge skal dette meldes til økonomiavdelingen ved Marit Strand eller Siv Linvåg.

 

Her finner du dine fakturaer fra kommunen

Artikkelliste