Endre eier eller fakturamottaker

Ved eierskifte eller endring av fakturamottaker eller verge må dettes meldes i fra om til kommunen.

Ved endring av eier skal dette meldes fra til FDV Kommunalteknikk ved Kåre Grønbech.

Ved endring av fakturamottaker eller endring av verge skal dette meldes til økonomiavdelingen ved Marit Strand eller Siv Linvåg.

 

Her finner du dine fakturaer fra kommunen

Kontaktinformasjon

Kåre Johan Grønbech
Fagansvarlig vann/avløp og forurensing
E-post
Telefon 416 54 152
Marit Strand
Saksbehandler økonomi
E-post
Telefon 913 05 688
Siv Anete Linvåg
Saksbehandler økonomi/ eiendomsskatt
E-post
Telefon 913 05 957

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure