Endre eier eller fakturamottaker

Ved eierskifte eller endring av fakturamottaker eller verge må dettes meldes i fra om til kommunen.

Ved endring av eier skal dette meldes fra til FDV Kommunalteknikk ved Kåre Grønbech.

Ved endring av fakturamottaker eller endring av verge skal dette meldes til økonomiavdelingen ved Marit Strand eller Siv Linvåg.

Kontaktinformasjon

Kåre Johan Grønbech
Avdelingsingeniør renovasjon
E-post
Telefon 71 64 74 47
Mobil 416 54 152
Marit Strand
Saksbehandler økonomi
E-post
Telefon 71 64 74 18
Siv Linvåg
Saksbehandler økonomi/ eiendomsskatt
E-post
Telefon 71 64 74 33

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure