Skjema

I oversikten nedenfor finner du skjema for Aure kommune sine tjenester

De fleste av våre skjema er digitale, mens noen fortsatt er manuelle og må sendes via e-post, eller eventuelt skrives ut og sendes som brevpost.

Om det er et skjema du ikke finner setter vi pris på om du gir oss tilbakemelding på det.

 

Skjema - alfabetisk oversikt

Barnehage
Barnehage
Søke, endre, bytte eller si opp plass barnehage
Søk redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen

 

 

Borgerlig vielse
Borgerlig vielse
Forespørsel om borgerlig vielse i Aure

 

 

For folkevalgte
For folkevalgte
Forslag til vedtak i politisk behandling (DOCX, 12 kB)
Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste (PDF, 93 kB)
Reiseregning (XLSX, 248 kB)

 

 

 

Kultur, idrett og fritid
Kultur, idrett og fritid
Søknad om frie kulturmidler og idrettsmidler
Kulturprisen - kandidatforslag
Kulturskole - Søk plass
Statlige spillemidler til idrettsformål
Søknad om arrangementstilskudd og enkelttiltak

 

Kunngjøringer og høringer
Kunngjøringer og høringer
Høringsuttalelse

 

 

Lån og tilskudd bolig
Lån og tilskudd bolig
Boligtilskudd
Bostøtte
Startlån
Etableringstilskudd utgår fra 1. januar 2018 (i henhold til vedtak gjort i kommunestyre 20. desember 2018 i sak 66/17 Budsjett 2018 og ØKPL 2018-2021).

 

​ 

Næringsfond
Næringsfond
Tilskudd næringsfond
Serverings-, skjenke- og salgsbevilling
Serverings-, skjenke- og salgsbevilling
Omsetningsoppgave for alkohol
Salgsbevilling alkohol
Serverings- og skjenkebevilling
Skjenkebevilling enkeltanledning/ambulerende NB! 3 ukers behandlingstid

 

Vei, vann og avløp
Vei, vann og avløp
Gravemelding
Tilknytning kommunalt vann/avløp
Tilskudd vedlikehold private veier
Utslippstillatelse

Andre skjema

Andre skjema
Andre skjema
Høringsuttalelse
Klage på forvaltningsvedtak