Skjema

I oversikten nedenfor finner du skjema for Aure kommune sine tjenester

Om skjema

Elektroniske skjema

Aure kommune bruker i hovedsak elektroniske skjema som kan sendes inn direkte mens du er inne på skjemaet.

På de fleste skjemaene får du oppgitt referansenummer - ta vare på dette.

Les  Aure kommunes personvernerklæring (PDF, 37 kB) (PDF, 37 kB) ved bruk av elektroniske skjema.

 

PDF-skjema

Øvrige skjema er i PDF-format. Disse kan fylles ut og sendes oss som vedlegg i e-post eller som  brevpost til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Her kan du laste ned det programmet som trengs for å åpne slike filer (Adobe Reader)

 

Du kan sende oss sensitiv post digitalt

E-post er ikke en trygg forsendelsesmåte.

Aure kommune har tatt i bruk eDialog, det betyr at du kan sende oss digital post som er unntatt offentlighet gjennom en sikker kanal.

eDialog bruker du hvis vi ikke har skjema for formålet ditt. Les mer om eDialog.

 

Om pålogging skjema

Enkelte skjema ber om pålogging.

ID-porten

ID-porten  er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett, og tilbyr sikker innlogging ved bruk av elektronisk ID (e-ID).  En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være.

 

Skjema - alfabetisk oversikt

Barnehage
Søke, endre, bytte eller si opp plass barnehage

 

Borgerlig vielse
Forespørsel om borgerlig vielse i Aure

 

 

Feiing
Montering av nytt ildsted (.PDF, 75 kB)
Tilsyn fritidsbolig - registrering av skorstein og ildsteder

 

 

 

Kultur, idrett og fritid
Kulturprisen - kandidatforslag
Kulturskole - Søk plass
Kulturtilskudd
Statlige spillemidler til idrettsformål

 

Kunngjøringer og høringer
Høringsuttalelse

 

 

Lån og tilskudd bolig
Boligtilskudd
Bostøtte
Startlån
Etableringstilskudd utgår fra 1. januar 2018 (i henhold til vedtak gjort i kommunestyre 20. desember 2018 i sak 66/17 Budsjett 2018 og ØKPL 2018-2021).

 

Næringsfond
Tilskudd næringsfond

 

Serverings-, skjenke- og salgsbevilling
Omsetningsoppgave for alkohol
Salgsbevilling alkohol
Serverings- og skjenkebevilling
Skjenkebevilling enkeltanledning/ambulerende NB! 3 ukers behandlingstid

 

 

Vei, vann og avløp
Tilknytning kommunalt vann/avløp
Tilskudd vedlikehold private veier
Utslippstillatelse
Gravemelding

 

Andre skjema
Innsynsbegjæring
Klage på forvaltningsvedtak