Kommunale avgifter

Mottar du tjenester fra kommunen som du skal betale for, benytter du tilsendt faktura.  Regning for kommunale avgifter sendes ut to ganger per år.

Tjenester du må betale for kan være

  • renovasjon
  • slam
  • vann
  • feiing
  • hjemmetjenester
  • husleie
  • barnehage
  • SFO
  • kulturskole

Forfall skal tydelig framkomme på fakturaen. Hvis du ikke kan betale innen forfall, kan du avtale eventuelle betalingsordninger med økonomiavdelingen. 

Hvis du verken betaler innen forfall eller tar kontakt, vil kravet bli tvangsinnfordret.

Kommunale avgifter kan tvangsinnfordres bl.a. ved at eiendommen avgiften gjelder, tvangsselges. Andre krav sendes til inkasso.

Kontaktinformasjon

Siv Anete Linvåg
Saksbehandler økonomi/ eiendomsskatt
E-post
Telefon 913 05 957
Marit Strand
Saksbehandler økonomi
E-post
Telefon 913 05 688

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure