Beredskap i kommunen

Nødnummer i Norge

110 - Brann og større ulykker
112 - Politi og redningssentral
113 - Ambulanse - medisinsk nødtelefon

Beredskap og sikkerhet i Aure kommune

 

Kriseledelse i Aure kommune

Ordfører er leder og kontaktperson for krisestaben i kommunen

 

Kommunens ansvar

Aure kommune har det generelle ansvaret for innbyggernes sikkerhet og trygghet.

Aure kommune skal være en trygg og sikker kommune. Vi skal forebygge hendelser og være godt beredt for å takle hendelser som likevel måtte oppstå.

 

Kommunens beredskapsplan

Kommunens beredskapsplan ble godkjent av kommunestyret i mars 2017. Ny revisjon vil bli gjennomført i 2024.

 

Slik får du informasjon ved kriser

Ved kriser og ulykker er det viktig at du har tilgang på offisiell informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

 

Egenberedskap : Du er en del av Norges beredskap

De grunnleggende behovene som må dekkes den første uken av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Her finner du en oversikt over hva som er lurt å ha i hus for å klare deg i tre døgn.