Organisasjonskart

Aure kommune er organisert i 6 enheter, med rådmann som øverste leder. NAV Aure driftes av staten og Aure kommune som likeverdige parter med basis i en samarbeids- og partnerskapsavtale.

Rådmannen sammen med enhetsledere og økonomisjef og personalsjef utgjør strategisk ledergruppe.

Lenke til artikkel om rådmannlenke til artikkel om Utvikling og servicelenke til artikkel om enheten NAVLenke til strategisk ledergruppeLenke til Oppvekst og integreringLenke til artikkel om OmsorgLenke til Plan og driftLenke til Helse og familieLenke til Kultur og næring