Organisasjonskart

Aure kommune har fått ny administrativ organisering fra 1. september 2018. 

Mer informasjon om de nye enhetene  kommer snart.

Lenke til personkategori Strategisk ledergruppeLenke til artikkel om rådmannLenke til artikkel om Utvikling og serviceLenke til artikkel om NAVLenke til artikkel om skole og integreringLenke til artikkel om barnehageLenke til artikkel om enhet OmsorgLenke til artikkel om plan og driftLenke til artikkel om helse og familie