Organisasjonskart

Aure kommune er organisert i 6 enheter, med rådmann som øverste leder. NAV Aure driftes av staten og Aure kommune som likeverdige parter med basis i en samarbeids- og partnerskapsavtale.

Rådmannen sammen med enhetsledere og økonomisjef og personalsjef utgjør strategisk ledergruppe.

Bildet viser organisasjonskart for Aure kommune - Klikk for stort bilde    

Artikkelliste