Organisasjonskart

Aure kommune er organisert i 6 enheter, med kommunedirektør som øverste leder. 

NAV Aure driftes av staten og Aure kommune som likeverdige parter med basis i en samarbeids- og partnerskapsavtale.

Kommunedirektøren sammen med enhetsledere, økonomisjef og personalleder utgjør strategisk ledergruppe.

Organisasjonskart Aure kommuneKommunedirektør Håvard SagliUtvikling og serviceStrategisk ledergruppeNAVOppvekst og integreringOmsorgPlan og driftHelse og familieKultur og næring

Artikkelliste