Organisasjonskart

Aure kommune har fått ny administrativ organisering fra 1. september 2018. 

Mer informasjon om de nye enhetene  kommer snart.

Lenke til personkategori Strategisk ledergruppe Lenke til artikkel om rådmann Lenke til artikkel om Utvikling og service Lenke til artikkel om NAV Lenke til artikkel om skole og integrering Lenke til artikkel om barnehage Lenke til artikkel om enhet Omsorg Lenke til artikkel om plan og drift Lenke til artikkel om helse og familie