Ansattoversikt


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 64 75 70
Utvalgssekretær /servicemedarbeider 71 64 74 44
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 81 480 74 603
Lærer 71 64 74 90
pedagogisk leder 480 46 245
Vaktmester 71 64 75 48 958 05 197
Hjelpemiddelkontakt 71 65 75 48 958 05 197
Enhetsleder sykehjem 71 64 75 21 489 95 305
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 71 64 74 77

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Folkehelsekoordinator og fysioterapeut 905 67 275
Enhetsleder Fellestjenester 71 64 74 66
Rektor Leira skole 71 52 26 30
Saksbehandler landbruk 71 64 74 40
adjunkt 71 52 26 38
Arealplanlegger 71 64 74 52
Barne - og ungdomsarbeider 917 97 385
Lærer/rådgiver Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 87
Avdelingsleder/ kulturmedarbeider 71 64 74 72
Fagansvarlig for habilitering 71 64 76 42
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Enhetsleder skole 71 64 74 70
Byggesaksbehandler 71 64 74 49
Lærer 71 64 74 90
lærar 71 64 76 71
kontaktlærer 3. klasse 71 52 26 33
Lærer 71 64 74 90
Assistent SFO 71 64 76 75
lærar 71 64 74 90
Lærer/ varaordfører 71 64 74 90
adjunkt/rådgiver 71 52 26 38
adjunkt 71 52 26 38
Lærer 71 64 74 90
Avd.leder Aure legekontor 71 65 75 70
Pedagogisk leder 918 01 655
Byggesaksbehandler 71 64 74 43 916 44 374
71 64 63 77 71 64 74 57
Fysioterapeut 415 55 052
assistent 979 83 433
Lærer 71 64 74 90
lærar 71 64 76 71
Lærer 71 64 74 90
Koordinator 959 21 103
Sanglærer 482 40 577
Sykepleier
Fagleder helsesøster 71 64 75 80 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

assistent 71 64 76 71
assistent skole/SFO/leksehjelp 71 52 26 34
Psykriatrisk sykepleier 71 64 75 82 958 05 188
Psykiatrisk sykepleier 958 05 188
barne- og undgomsarbeider 979 83 433
lærer 71 52 26 38
Miljøarbeider flyktningetjenesten 71 64 74 68 973 58 935
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
lærar 71 64 74 90
Sekretær Plan og næring, FDV Eiendom 71 64 74 50
Lærer - perm til 1.august 2017 71 64 74 90
Danser, Operaen 951 66 529
Familieveileder 71 64 75 80 474 52 782
lærar 71 64 76 71
assistent 954 76 060
Kulturskolerektor 71 64 74 73
Pedagogisk leder 918 20 105
pedagogisk leder 979 83 433
Sykepleier ved Aure helsetun - korttids- og rehabiliteringsavdeling 71 64 75 22 953 00 359
Avdelingssykepleier Aure sjukeheim 71 64 75 20 489 99 379
Rektor Straumsvik skole 71 64 76 70
Lærer 71 64 74 90
Enhetsleder habilitering og demensomsorg 71 64 76 57 414 11 990
adjunkt 71 52 26 38
kontaktlærer 2. klasse 71 52 26 33
Musikklærer 920 87 950
Vaktmester 479 08 672
Avdelingsingeniør renovasjon 71 64 74 47 416 54 152
Saksbehandler personal 71 64 74 26
Styrer Straumsvik barnehage 483 19 107
assistent 901 08 406
Helsesøster 71 64 75 82 924 67 033

Har skolehelsetjeneste på Straumsvik, Leira og Sør-Tustna skole

Saksbehandler skatt 71 64 74 23
Lærer 71 64 74 90
Kontaktlærer 1. og 2. trinn 71 64 76 75
Ergoterapeut 71 64 75 54 958 05 202
Pedagogisk leder
Musikklærer 994 60 522
Pedagogisk leder 918 20 105
Lærer 71 64 74 90
Fagansvarlig vernepleier Skogan boliger 71 64 75 09
Branninspektør 948 39 694
barnehagelærer 979 84 366
Enhetsleder barnehage 71 64 74 69
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 71 64 74 55
Barnepleier 918 20 105
Lærer
Saksbehandler flyktningetjenesten 71 64 74 37 478 95 545
Sekretær 71 64 75 03
Lærer 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 89
Fagarbeider 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 90
Arkivleder 71 64 74 02
Vei/drift og vedlikehold 977 45 300
Lærer 71 64 74 90
Prosjektmedarbeider
Lærer
Fagansvarlig Dagsenteret 71 64 63 77
Assistent 954 46 895
Økonomisjef 71 64 74 22
økonomisjef 71 64 74 22
kontaktlærer 1. klasse 71 52 26 33
Lærer 71 64 74 90
lærar 71 64 76 71
Enhetsleder 71 64 74 48
Barnevernskonsulent 477 60 021
Barnevernskonsulent 954 27 068
programrådgiver og leder for treffstedet 952 15 353
Enhetsleder NAV 55 55 33 33
Jordmor 71 64 75 81 900 17 766
Avd.sykepleier sone Nord (Aure) 71 64 75 01
Lærer 71 64 74 90
Barnevernskonsulent enslige mindreårige 71 64 75 61 468 31 675
Driftsleder 71 64 74 60 71 64 74 60
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp 71 64 74 45 468 17 289
Musikklærer 957 94 586
Lærer 71 64 74 90
pedagogisk leder 901 08 406
Førskolelærer
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
lærar 71 64 76 71
adjunkt 71 52 26 38
IKT ansvarlig skole 71 64 74 24 909 57 744
assistent/pedagogisk medarbeider 901 08 406
Fritidsassistent 979 60 738
Prosjektmedarbeider 71 52 26 20
Lærer
Lærer 71 64 74 90
Personalrådgiver 71 64 74 09
personalmedarbeider 71 64 74 09
Saksbehandler økonomi/ eiendomsskatt 71 64 74 33
Assistent 954 76 060
Fagarbeider 71 64 74 90
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 71 64 74 39
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 71 64 74 90
assistent 71 52 26 38
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Undervisningsinspektør Aure ungdomsskole 71 64 74 86
Lærer 71 64 76 75
Lærer 71 64 74 90
Rådgiver næring og kultur 71 64 74 75
Lærer 71 64 74 90
Brannsjef 970 90 715
Fagarbeider 71 64 74 90
Assistent 918 20 105
Lærer 71 64 74 90
Pedagogisk leder 917 97 385
Sekretær 71 64 75 60
Lærer
Fysioterapeut 481 89 936

Telefontid

Partallsuker

  • Tirsdag mellom 14.00-15.00
  • Andre dager mellom 11.30-12.00

Oddetallsuker

  • Tirsdag mellom 14.00-15.00
barne- og ungdomsarbeider 979 83 433
Enhetsleder helse og familie 71 64 75 05 414 40 272
Assistent skole/SFO 71 64 76 75
Rektor voksenopplæringen (vikar) 71 64 76 37
Barnevernleder 71 64 75 62 488 93 188
Kjøkkensjef Tustna 71 52 26 65
Vaktmester 976 16 764
lærling barne- og ungdomsarbeider 71 64 76 71
Vaktmester 917 27 992
Sekretær Habilitering og demensomsorg 71 64 76 41
Fastlege 71 52 26 45
Fysioterapeut Tustna 71 52 26 70 913 10 659
Vaktmester 915 19 885
Lærer 71 64 74 90
Portalansvarlig og utvalgssekretær 71 64 74 31
Kommuneoverlege 71 64 75 70
Vikar 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 90
barnehagelærer 954 46 895
Saksbehandler lønn 71 64 74 30
Musikklærer 415 57 295
Programrådgiver flyktningetjenesten (man,tors og fre) 482 40 169
assistent skole/SFO 71 64 76 71
Rådmann 905 48 495
fagarbeider kokk 954 46 895
Assistent 71 64 74 90
Renholdsleder 71 64 74 71
Fastlege 71 64 75 70
Fastlege 71 64 75 70
Enhetsleder kultur, plan og næring 71 64 74 46 905 00 878
Rektor Nordlandet skole 71 64 76 75
assistent skole/SFO/leksehjelp 71 52 26 34
Prosjektleder Skansen 71 52 26 25
Musikklærer 950 84 027
lærer 71 52 26 38
Lærer
Prosjektmedarbeider 71 52 26 26
Flyktningekonsulent 71 64 74 15 911 01 199
Assistent 918 01 655
Styrer Stemshaug barnehage 913 23 794
Styrer 913 23 794 477 03 485
Leder personal 71 64 74 35
Kunstlærer 957 00 462
Leder for Aure ungdomsklubb 957 00 462
Assistent 954 76 060
assistent/reinhaldar 71 64 76 71
Enhetsleder hjemmetjenesten 71 64 75 04 907 98 984
lærar 71 64 76 71
Rektor Sør-Tustna skole 71 52 26 43
Saksbehandler 71 64 74 00
Lærer 71 64 74 90
lektor 71 52 26 38
timelærer 71 52 26 33
Saksbehandler 71 64 75 50
71 64 76 75
Styrer Aure sentrumsbarnehage 71 64 76 60
Saksbehandler oppmåling 71 64 74 53
Saksbehandler oppmåling 71 64 74 53
Lærer 71 64 74 90
Utvalgssekretær 71 64 74 07
Saksbehandler økonomi 71 64 74 18
Fagarbeider/vaktmester 979 83 053
vaktmester 979 83 053
Undervisningsinspektør Aure barneskole 71 64 74 88
Styrer Steinhaugen barnehage 71 52 26 53 934 00 879
Styrer 71 52 26 53 934 00 879
Avdelingssykepleier Tustna sykehjem 71 52 26 62
Assistent skole og SFO 71 64 58 73
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg 71 64 76 42
Fagarbeider 71 64 74 90
Sekretær/assistent Sør-Tustna skole 71 52 26 44
lektor 71 52 26 38
Vernepleier med spes.ped-ansvar 954 46 895
adjunkt 71 52 26 38
Pedagogisk leder 954 76 060
Vaktmester 916 16 408
Fagarbeider 916 16 408
Avd.sykepleier sone Sør (Tustna) 71 52 26 80
Rektor voksenopplæringen 71 64 76 37
Sekretær Tustna sykehjem 71 52 26 24
Gerica-IPLOS-koordinator/sekretær 71 64 75 47
Programrådgiver flyktningetjenesten (man, tirs, tors) 416 05 703
assistent 954 46 895
Vei/drift og vedlikehold 416 05 702
lærar 71 64 74 90
Vei/drift og vedlikehold 957 74 828
Leder IKT 71 64 74 21 979 60 739
Musikklærer 979 60 739
Lærer 71 64 74 90
Fysioterapeut Aure 71 64 75 53 416 64 060
inspektør 71 52 26 38
adjunkt 71 52 26 38
Styrer 71 74 67 30
Styrer Nordlandet barnehage 71 64 67 30
Fagarbeider 71 64 74 90
Avdelingsleder/fagansvarlig Bokollektivet 71 64 76 58
Lærer 71 64 74 90
pedagogisk leder 979 84 366
Lærer 71 64 74 90
Saksbehandler lønn 71 64 74 25
saksbehandler lønn 71 64 74 25
Assistent 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Kjøkkensjef Aure 71 64 75 56 71 64 75 55
barnepleier 979 84 366
Feier 907 04 615
Feier 907 04 615
Lærer 71 64 74 90
Vann/avløp/brann 918 06 059
Fagarbeider 71 64 74 82 917 74 966
Fagarbeider 917 74 966
Sekretær Aure sykehjem 71 64 75 20
Driftsleder FDV Eiendom 71 64 74 42 902 80 502
Danser, Operaen 404 84 996
Pedagogisk leder 954 46 895
pedagogisk leder 954 46 895
Psykiatrisk sykepleier 915 90 795
kontaktlærer 4. klasse 71 52 26 33
Saksbehandler 71 64 74 00
Assistent 918 20 105
Pedagogisk leder
barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Sekretær 71 64 75 10