Ansattoversikt


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 81 480 74 603
Lærer 71 64 74 90
pedagogisk leder 480 46 245
Vaktmester 71 64 75 48 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Leder sykehjem 71 64 75 21 489 95 305
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 71 64 74 77

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Folkehelsekoordinator og fysioterapeut 905 67 275
Enhetsleder Utvikling og service 71 64 74 66
Lærar 71 64 76 71
adjunkt 71 52 26 38
Arealplanlegger 71 64 74 52
Barne - og ungdomsarbeider 917 97 385
Lærer/rådgiver Aure barne- og ungdomsskole 71 64 74 87
Avdelingsleder/ kulturmedarbeider 71 64 74 72
Fagansvarlig for habilitering 71 64 76 42
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Enhetsleder skole og integrering 71 64 74 70
Byggesaksbehandler 71 64 74 49
Lærer 71 64 74 90
kontaktlærer 4. klasse 71 52 26 33
Assistent SFO 71 64 76 75
Lærer 71 64 74 90

Varaordfører 

adjunkt/rådgiver 71 52 26 38
adjunkt 71 52 26 38
Lærer 71 64 74 90
Avd.leder Aure legekontor 71 65 75 70
Pedagogisk leder 918 01 655
Byggesaksbehandler 71 64 74 43 916 44 374
Rektor Sør-Tustna og Leira skole 71 52 26 43

 På Leira skole  tirsdag og torsdag: Telefon 71522630

Adjunkt 71 64 76 75 416 15 389
Fysioterapeut 415 55 052
Pedagogisk medarbeider 979 83 433
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Seniorrådgiver 71 64 74 05
Sanglærer 482 40 577
Sykepleier
Lærling 954 46 895
Fagleder helsesøster 71 64 75 80 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

assistent 71 64 76 71
assistent skole/SFO/leksehjelp 71 52 26 34
Psykriatrisk sykepleier 71 64 75 82 958 05 188
Psykiatrisk sykepleier 958 05 188
barne- og undgomsarbeider 979 83 433
Miljøarbeider flyktningetjenesten 71 64 74 68 973 58 935
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
lærar 71 64 74 90
Sekretær Plan og næring, FDV Eiendom 71 64 74 50
Lærer 71 64 74 90
Danselærer 951 66 529
Familieveileder 71 64 75 80 474 52 782
lærar 71 64 76 71
assistent 954 76 060
Pedagogisk leder 918 20 105
pedagogisk leder 979 83 433
Sykepleier ved Aure helsetun - korttids- og rehabiliteringsavdeling 71 64 75 22 953 00 359
Avdelingssykepleier Aure sjukeheim 71 64 75 20 489 99 379
Rektor Straumsvik skole 71 64 76 70
Leder habilitering og demensomsorg 71 64 76 57 414 11 990
adjunkt 71 52 26 38
kontaktlærer 3. klasse 71 52 26 33
Musikklærer 920 87 950
Vaktmester 479 08 672
Prosjektmedarbeider Skansen
Avdelingsingeniør renovasjon 71 64 74 47 416 54 152
Saksbehandler personal 71 64 74 26
Styrer Straumsvik barnehage 483 19 107
Barnepleier 901 08 406
Helsesøster 71 64 75 82 948 16 353

Har skolehelsetjeneste på Straumsvik, Leira og Sør-Tustna skole

Saksbehandler skatt 71 64 74 23
Lærer 71 64 74 90
Kontaktlærer 1. og 2. trinn 71 64 76 75
Pedagogisk leder 918 01 655
Musikklærer 994 60 522
Pedagogisk leder 918 20 105
Lærer 71 64 74 90
Fagansvarlig vernepleier Skogan boliger 71 64 75 09
Branninspektør 948 39 694
Enhetsleder Barnehage 71 64 74 69
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 71 64 74 55
Barnepleier 918 20 105
Lærer
Saksbehandler/programrådgiver flyktningetjenesten 71 64 74 37
Sekretær 71 64 75 03
Lærer 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 89
Fagarbeider 71 64 74 90
Fagarbeider 71 64 74 90
Arkivleder 71 64 74 02
Vei/drift og vedlikehold 977 45 300
Lærer 71 64 74 90
Prosjektmedarbeider
Lærer
Fagansvarlig Dagsenteret 71 64 63 77
Assistent 954 46 895
Økonomisjef 71 64 74 22
Rådgiver landbruk 71 64 74 40
kontaktlærer 2.klasse 71 52 26 33
Lærar 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
lærar 71 64 76 71
Fagleder kommunalteknikk 71 64 74 48
Barnevernskonsulent 477 60 021
Barnevernskonsulent 71 64 75 58 954 27 068
Saksbehandler 902 56 534
Ergoterapeut og hjelpemiddelansvarlig 71 64 75 54 958 05 202
Enhetsleder NAV 55 55 33 33
Jordmor 900 17 766
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Leder Hjemmetjenesten 71 64 75 24 904 10 657
Lærer 71 64 74 90
Driftsleder 71 64 74 60 71 64 74 60
Pedagogisk leder 901 08 406
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp 468 17 289
Musikklærer 957 94 586
Lærer 71 64 74 90
Førskolelærer 917 97 385
Lærer 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Vaktmester 902 54 819
lærar 71 64 74 90
adjunkt 71 52 26 38
IKT ansvarlig skole 71 64 74 24 909 57 744
Pedagogisk medarbeider 901 08 406
Fritidsassistent 979 60 738
Prosjektmedarbeider 71 52 26 20
Lærer 71 64 74 90
Saksbehandler økonomi/ eiendomsskatt 71 64 74 33
Assistent 954 76 060
Fagarbeider 71 64 74 90
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 71 64 74 39
Assistent 480 46 245
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 71 64 74 90

Telefon økonomi: 71 64 76 20

assistent 71 52 26 38
Lærer 71 64 74 90
Undervisningsinspektør Aure ungdomsskole 71 64 74 86
Adjunkt 71 64 76 75
Lærer 71 64 74 90
Rådgiver næring og kultur 71 64 74 75
Lærer 71 64 74 90
Brannsjef 970 90 715
Fagarbeider 71 64 74 90
Assistent 918 20 105
Lærer 71 64 74 90
Lærer
Fysioterapeut 481 89 936

Telefontid

Partallsuker

  • Tirsdag mellom 14.00-15.00
  • Andre dager mellom 11.30-12.00

Oddetallsuker

  • Tirsdag mellom 14.00-15.00
Lærling 979 84 366
Enhetsleder Helse og familie 71 64 75 05 412 15 591
Assistent skole/SFO 71 64 76 75
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste 71 64 76 37
Barnevernleder 71 64 75 62 488 93 188
Kjøkkensjef Tustna 71 52 26 65
Vaktmester 976 16 764
Saksbehandler/utvalgssekretær 71 64 74 19
Vaktmester 917 27 992
Sekretær Habilitering og demensomsorg 71 64 76 41
Fastlege 71 52 26 45
Lærer voksenopplæringen
Fysioterapeut Tustna 71 52 26 70 913 10 659
Saksbehandler 468 31 675
adjunkt 71 52 26 38
Pedagogisk leder 979 83 433
Vaktmester 915 19 885
Lærer 71 64 74 90
Ansvarlig nettside/ utvalgssekretær 71 64 74 31
Kommuneoverlege 71 64 75 70
Vikar 71 64 74 90
Pedagogisk leder 477 03 485
Saksbehandler lønn 71 64 74 30
Kulturskolerektor og musikklærer 71 64 74 73 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

assistent skole/SFO 71 64 76 71
Rådmann 905 48 495
Håvard Sagli
fagarbeider kokk 477 03 485
Assistent 71 64 74 90
Renholdsleder 71 64 74 71
Avdelingssykepleier hjemmetjenesten 71 64 75 01 482 21 743
Enhetsleder Plan og drift 71 64 74 46 905 00 878
Rektor Nordlandet skole 71 64 76 75
assistent skole/SFO/leksehjelp 71 52 26 34
Saksbehandler NAV 71 52 26 25
Musikklærer 950 84 027
lærer 71 52 26 38
Lærer
Prosjektleder Skansen 71 52 26 26
Flyktningekonsulent 71 64 74 15 911 01 199
Assistent 918 01 655
Styrer 913 23 794 477 03 485
Styrer Stemshaug barnehage 913 23 794
Personalleder 71 64 74 35
Assistent 954 76 060 957 00 462

Leder ungdomsklubb og lærer kulturskolen

assistent/reinhaldar 71 64 76 71
Enhetsleder Omsorg 71 64 75 04 907 98 984
inspektør 71 52 26 38
Saksbehandler 71 64 74 19
Lærer 71 64 74 90
lektor 71 52 26 33
Saksbehandler 71 64 75 50
Kontaktlærer 3.- 4. trinn 71 64 76 75 906 95 895
Styrer Aure sentrumsbarnehage 71 64 76 60
Saksbehandler oppmåling 71 64 74 53
Lærer 71 64 74 90
Utvalgssekretær 71 64 74 07
Saksbehandler økonomi 71 64 74 18
Vaktmester 979 83 053
Undervisningsinspektør Aure barneskole 71 64 74 88
Styrer Steinhaugen barnehage 71 52 26 53 934 00 879
Styrer 71 52 26 53 934 00 879
Avdelingssykepleier Tustna sykehjem 71 52 26 62
Assistent skole og SFO 71 64 58 73
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg 71 64 76 42
Fagarbeider 71 64 74 90
Sekretær/assistent Sør-Tustna skole 71 52 26 44
lektor 71 52 26 38
Vernepleier med spes.ped-ansvar 954 46 895
adjunkt 71 52 26 38
Pedagogisk leder 954 76 060
Vaktmester 916 16 408
Avdelingssykepleier Tustna 71 52 26 80 902 75 361
Lærer voksenopplæringen
Inspektør voksenopplæring 71 64 76 37
Gerica-IPLOS-koordinator/sekretær 71 64 75 47
Programrådgiver flyktningetjenesten (man, tirs, tors) 416 05 703
assistent 477 03 485
Vei/drift og vedlikehold 416 05 702
Vei/drift og vedlikehold 957 74 828
Leder IKT 71 64 74 21 979 60 739

Musikklærer  Aure kulturskole

Lærer 71 64 74 90
Fysioterapeut Aure 71 64 75 53 416 64 060
adjunkt 71 52 26 38
adjunkt 71 52 26 38
Styrer 71 64 76 77 900 47 074
Styrer Nordlandet barnehage 71 64 76 77
Fagarbeider 71 64 74 90
Avdelingsleder/fagansvarlig Bokollektivet 71 64 76 58
Lærer 71 64 74 90
Prosjektmedarbeider Skansen
pedagogisk leder 979 84 366
Lærer 71 64 74 90
Saksbehandler lønn 71 64 74 25
Assistent 71 64 74 90
Lærer 71 64 74 90
Kjøkkensjef Aure 71 64 75 56 71 64 75 55
Barnepleier 979 84 366
Feier 907 04 615
Lærer 71 64 74 90
Vaktmester 71 64 74 82 917 74 966
Sekretær Aure sykehjem 71 64 75 20
Fagleder Eiendom 71 64 74 42 902 80 502
Danser, Operaen 404 84 996
Pedagogisk leder 954 46 895
pedagogisk leder 477 03 485
917 97 385
Psykiatrisk sykepleier 915 90 795
kontaktlærer 1. klasse 71 52 26 33
Saksbehandler/ utvalgssekretær 71 64 74 44
Assistent 918 20 105
Pedagogisk leder 917 97 385
barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Sekretær 71 64 75 10