Meld fra om feil

Her kan du registrere din melding til kommunen om vei, vann, avløp og miljø. Dine personopplysninger vil kun være tilgjengelig for den som behandler din melding.

Du kan melde feil på gatelys, miljø og vei her.


Er det et akutt problem som ikke kan vente til kontortid? Ring vakttelefon på 951 84 977.


Ved akutt fare for liv og helse, ringe nødnummer 110 (brann og redning), 112 (politi) eller 113 (medisinsk nødhjelp).