Meld fra om feil

Her kan du registrere din melding til kommunen om vei, gatelys og miljø . Dine personopplysninger vil kun være tilgjengelig for den som behandler din melding.

Meld feil på gatelys, miljø/avløp og vei


Er det et akutt problem med vei, vann, avløp eller miljø som ikke kan vente til kontortid? 

Ring vakttelefon på 951 84 977.


Ved akutt fare for liv og helse, ring nødnummer:

 Brann 110 

Politi 112

Medisinsk nødhjelp 113