Vakttelefoner

I listen under finner du oversikt over døgnåpne vakttelefoner.

Tjeneste Telefonnummer
Ved brann og ulykker 110
Øyeblikkelig hjelp (ambulanse) 113
Politiets nødnummer 112
Legevakt 116117
Hjemmetjeneste Sør 915 90 073
Hjemmetjeneste Nord 970 32 353
Teknisk vakttelefon - vann og avløp 951 84 977
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Nordmøre krisesenter 71 57 48 70
Nordmøre Voldtektsmottak 71 12 13 60
Giftinformasjon 22 59 13 00
Påkjørsel vilt 02800
Veterinærvakt 71 64 84 00
Dyrevelferd 06040