Viktig melding

Flytting av skatteoppkreverfunksjonen til Nordmøre Kemnerkontor, Kristiansund

Aure kommunestyre vedtok i møte 20.11.2018, sak 60/18, at Nordmøre Kemnerkontor i Kristiansund overtar skatteoppkreverfunksjonen for Aure kommune gjeldende fra 1.januar 2019.

Informasjon om Nordmøre Kemnerkontor finner du her:

Nordmøre Kemnerkontor (lenke)

Telefon sentralbord: 71 57 40 00

Kemner: Nils Birger Sagvik

Næring, skatt og avgift