Informasjon om eiendomsskatt i Aure kommune

Her finner du fortløpende informasjon om innføring av eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer 2022:

Kommunale avgifter april 2022

Du skal betale fakturaen du har mottatt, selv om du har klaget på eiendomsskatten.

Eventuelle korrigeringer på beløp gjøres på faktura som sendes ut i høst.

Artikkelliste