Serverings-, salgs og skjenkebevillinger

 

Hvordan søker du?


Du kan søke via elektroniske skjema - se øverst på siden.

Dersom du ønsker å sende inn søknad i papirversjon kan du skrive søknaden ut ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du har kommet inn på skjemaet. Søknad sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema  utlevert på servicekontoret.

 

Saksbehandling

NB! Det må påregnes 3 ukers behandlingstid for ambulerende skjenkebevilling.

Søknad om serverings- og skjenkebevilling innvilges av kommunestyret. Ambulerende bevilling og bevilling for en enkeltanledning avgjøres administrativt i kommunen.

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

 

Vil du klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge

Klage på vedtak

Dersom du ønsker å sende inn skjema i papirversjon kan du skrive ut ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du har kommet inn på skjemaet. Skjema sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.

Kontaktinformasjon

Tone Bergfall
Saksbehandler skjenke- salgs- og serveringsbevillinger
E-post
Telefon 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure