Skjenketider i Aure kommune

Maksimal tid for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, øl og vin (inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol)

 
  • Fra kl. 11.00 til kl. 01.00 på dager før arbeidsdag (dvs søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag).
  • Fra kl. 11.00 til kl. 01.00 på fredag, lørdag og dag før hellig- / høytidsdag samt mandag og tirsdag i påskeuken (etter palmesøndag)
  • I romjulen fra og med 1. juledag til og med nyttårsaften, uavhengig av ukedag.
  • Skjenketiden for alkoholholdig drikk gruppe 3 som inneholder mellom 22 -60 volumprosent alkohol (brennevin) kl. 13.00-24.00