Kontroll av serverings-, salgs- og skjenkesteder

De seks kommunene Aure, Halsa, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll samarbeider om røyke- og skjenkekontrollfunksjonen.

Morten Betten er ansatt som kontrollør og kan kontaktes på tlf. 74 65 59 09.