Individuell plan

Hvis du har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Planen skal sikre at du får et helhetlig tjenestetilbud tilpasset akkurat deg.

 

Hva er indivuell plan?

Individuell plan (IP) er et verktøy som hjelper deg å sette personlige mål knyttet til dine helseutfordringer. Planen skal si noe om hvordan du skal oppnå disse målene, og du deltar selv aktivt i å lage den.

Planen skal gi oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for.

Det blir bare laget en individuell plan dersom du selv ønsker det.

 

Søk om individuell plan

Begge skjemaene skal fylles ut og sendes inn til oss.

 

Hva skjer etter at du har søkt?

Du får utnevnt en koordinator som skal sikre at du får nødvendig oppfølging og som samordner tjenestene.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om individuell plan.