Organisasjonskart

Aure kommune er organisert i 6 enheter, med kommunedirektør som øverste leder. 

Kommunedirektøren sammen med enhetsledere, økonomisjef og personalleder utgjør strategisk ledergruppe.

NAV Aure driftes av staten og Aure kommune som likeverdige parter med basis i en samarbeids- og partnerskapsavtale.

Bruk rullefelt (scrollbar) under figur for å se hele innholdet.

Artikkelliste