Økonomi og fakturering

Send faktura eller overfør penger til Aure kommune.

Kontonummer

3930 13 22155  (for innbetaling av fakturaer med KID-nummer)

3930 13 22120  (For andre innbetalinger, tilskudd og refusjoner uten KID)

IBAN NO8539301322155

BIC SPTRNO22

 

Fakturamottak

Fakturaer skal sendes i EHF-format. Organisasjonsnummer: 988 913 898.

Betalingsbetingelser: 30 dager. Merk fakturaen med avdeling eller bestillers navn / bestillers ID.