Vindkraft i Aure

Aure kommune opplever stor interesse for planene som Njordr as har for etablering av vindkraftanlegg på Skardsøya.

På denne siden skal du finne en  oversikt over dokumenter som er journalført i kommunens arkiv om planene som foreligger, samt annen informasjon som er relevant for saken. Du kan blant annet se opptak fra Njordr sitt informasjonsmøte på Vihals 14. mars.

 

​​​​​​Dokumenter

Saksnummer Tittel
2018/1082 Vindkraft - Skardsøya

 

Forhandlingsutvalg

I K-sak 53/18 i kommunestyre 25. oktober 2018 ble det vedtatt å oppnevne et forhandlingsutvalg for å ivareta kommunens og lokalsamfunnets interesser - herunder også samarbeid med de aktuelle grunneierne. 

Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Ingunn Golmen (Sp)
  • Hanne Berit Brekken (Ap)
  • Erlend Vaag (Sp)
  • Erik Vullum (V)
  • Representant fra Vihals grendahuslag

Dokumenter: Særutskrift - Vindkraft - Skarsøya 2018. Oppnevning av forhandlingsutvalg  (PDF, 147 kB)