Vindkraft i Aure

Aure kommune opplever stor interesse for planene som Njordr as har for etablering av vindkraftanlegg på Skardsøya.

På denne siden skal du finne en  oversikt over dokumenter som er journalført i kommunens arkiv om planene som foreligger, samt annen informasjon som er relevant for saken. Du kan blant annet se opptak fra Njordr sitt informasjonsmøte på Vihals 14. mars.

 

​​​​​​Dokumenter

Vindkraft i Aure
Saksnummer Tittel
Dokumenter til og med 160619: Sak 2018/1082 Vindkraft - Skardsøya
Dokumenter fra 170619:
Sak 19/00392 Vindkraft - Skardsøya
Sak 19/00702 Innsynskrav - Vindkraft - Konsesjonssøknad fra Njordr AS
Sak 19/00701 Innsynskrav - Vindkraft Skardsøya
Sak 19/00666 Klage - Saksbehandling av folkeavstemning vindkraft
Sak 19/00390 Høring - Nasjonal ramme for vindkraft
Sak 19/00172 Gjennomføring av folkeavstemning - Vindkraft Skardsøya

 

Forhandlingsutvalg

I K-sak 53/18 i kommunestyre 25. oktober 2018 ble det vedtatt å oppnevne et forhandlingsutvalg for å ivareta kommunens og lokalsamfunnets interesser - herunder også samarbeid med de aktuelle grunneierne. 

Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Ingunn Golmen (Sp)
  • Hanne Berit Brekken (Ap)
  • Erlend Vaag (Sp)
  • Erik Vullum (V)
  • Representant fra Vihals grendahuslag

Dokumenter: Særutskrift - Vindkraft - Skarsøya 2018. Oppnevning av forhandlingsutvalg  (PDF, 147 kB)