Vindkraft i Aure

Aure kommune opplever stor interesse for planene som Njordr as har for etablering av vindkraftanlegg på Skardsøya.

Her finner du en oversikt over dokumenter som er journalført i kommunens arkiv om planene som foreligger

 

​​​​​​Dokumenter

Saksnummer Tittel
2018/1082 Vindkraft - Skardsøya

 

Forhandlingsutvalg

I K-sak 53/18 i kommunestyre 25. oktober 2018 ble det vedtatt å oppnevne et forhandlingsutvalg for å ivareta kommunens og lokalsamfunnets interesser - herunder også samarbeid med de aktuelle grunneierne. 

Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Ingunn Golmen (Sp)
  • Hanne Berit Brekken (Ap)
  • Erlend Vaag (Sp)
  • Erik Vullum (V)
  • Representant fra Vihals grendahuslag

Dokumenter: Særutskrift - Vindkraft - Skarsøya 2018. Oppnevning av forhandlingsutvalg  (PDF, 147 kB)