Opptak fra informasjonsmøte Njordr 14. mars

Her finner du opptak og presentasjoner fra Njordr sitt informasjonsmøte på Skarsøya grendahus 14. mars

 

 

 

Njordr sitt innlegg:

 

 

 
 

Hydro sitt innlegg:

 

 

 
 

Sweco sitt innlegg:

 

 

 
 

Njordr om avbøtende tiltak:

 

 

 

Aure naturvern sin presentasjon (uten lyd):

 

 

 

Den norske turistforening (DNT) sitt innlegg: