Beredskapsplaner

Kommunens beredskapsplan ble godkjent av kommunestyret i mars 2017. Ny revisjon vil bli gjennomført i 2024.

Beredskapsplanverket bygger på Helhetlig ROS-analyse for Aure kommune  (PDF, 3 MB) som ble ferdigstilt i 2022. ROS-analysen omtaler 23 uønskede hendelser som kan oppstå i kommunen, deriblant kommunens evne til å opprettholde normal drift i en slik krisesituasjon. 

 

Beredskapsplanverket består av:

 

Plan for kriseledelse har følgende vedlegg:

 

Tiltakskortene er handlingsplaner eller sjekklister for hvordan kommunen skal løse en krise når den oppstår. Hendelsene det er laget tiltakskort for, er de hendelsene som i følge overordnet ROS-analyse har størst sannsynlighet for å inntreffe, eller som innebærer størst konsekvenser for kommunen.

 

Tiltakskortene:

 

I tillegg til dette har tjenesteområdene utarbeidet egne beredskapsplaner som delplaner til den overordnede beredskapsplanen for Aure kommune.

Egenberedskap

Informasjon om egenberedskap finner du HER.