Kommunal vannforsyning

Aure kommune eier og driver fem vannverk (Sør-Tustna, Aure, Nordlandet, Meladalen og Årvågen). Disse forsyner omlag 2000 fastboende personer med renset drikkevann. I tillegg er ca 500 hytter/fritidshus tilknyttet kommunal vannforsyning.

Krav til kommunalt drikkevann

Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade i vanlig bruk. Vannkvalitetsavvik som skyldes forhold i det interne ledningsnettet hos en forbruker, er normalt ikke et kommunalt ansvar.

Info-brosjyre 2021: Kommunale vei-, vann- og avløpstjenester (PDF, 511 kB)

Hvem kan få tilbudet?

Der bygning ligger i nærhet av kommunalt vannledningsnett er det aktuelt med tilknytning til dette.

Hvordan søke om tilknytning

Du kan søke via elektronisk skjema - se øverst på siden.

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.

Dersom du heller ønsker skjema i papirversjon kan du skrive ut dette ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du er kommet inn på skjemaet. Papirskjema kan du også få på servicekontoret. Det sendes da til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

 

Hva koster det?

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann Pris
Bolig med bruksareal inntil 125 m2 3.325
Bolig med bruksareal 126-250 m2 4.655
Bolig med bruksareal >250 m2 5.720
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 2.000
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 13,25
Fritidseiendommer 2.325
Tappested utvendig (ikke innlagt i bygning) 2.040
Vannmåler, avlesning og kontroll 500
Tilknytningsgebyr Pris
Eiendom, per stk ved 1. gangs tilknytning 7.000

 

Saksbehandling

Søknaden blir behandlet av administrasjonen og evt. tillatelse inneholder krav til tilknytningen. Du betaler et engangsgebyr før tilknytningen kan skje rent fysisk. Etterpå blir det 2 ganger pr. år krevd inn gebyr for abonnementet.