Viktig melding

Innsamling av restavfall våren 2018

Vi minner om innsamling av restavfall som framgår av utsendt  tømmekalender fra NIR/Aure kommune. Vi nevner spesielt følgende for april og mai 2018:

Rute 1: Mandag 23. april, 30. april, 7. mai, 14. mai og tirsdag 22. mai. Hver mandag fra og med 28. mai.

Rutene 2,3,4: Tirsdag 17. april og 24. april. Hver tirsdag fra og med 8. mai.

Rutene 5,6: Hver onsdag fra og med  2. mai.

Vei, vann og renovasjon