Etablererprøven

 

Hvem skal ta Etablererprøven?

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven (dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven).

Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften.

Hvordan gjennomfører du etablererprøven?

Du kan ta etablererprøven elektronisk, men du må gjennomføre prøven i  kommunes lokaler. Kommunen kan samarbeide med andre kommuner, så eksamensstedet kan ligge utenfor kandidatens kommune.Ta kontakt for avtale.  Du vil få utdelt brukernavn og passord ved oppmøte.

Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

 

Hva koster det?

For å holde prøven kan kommunen kreve et forskuddsgebyr på inntil kr. 300,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Det må betales gebyr ved hver oppmelding.