Kultur og næring

Enheten Kultur og næring har ansvaret for følgende oppgaver:

 • Næringsutvikling
 • Rådgivning gjennom Hoppid
 • Tilskuddsordninger til næringslivet
 • Strategisk næringsplan
 • Kulturskole
 • Aure Arena
 • Kino
 • UKM
 • Kulturminner
 • Bibliotek
 • Idrett og friluftstliv
 • Tilskuddsordninger kultur
 • Andre kulturrelaterte oppgaver