Kultur og næring

Enheten Kultur og næring har ansvaret for følgende oppgaver:

 • Næringsutvikling
 • Rådgivning gjennom Hoppid
 • Tilskuddsordninger til næringslivet
 • Strategisk næringsplan
 • Kulturskole
 • Aure Arena
 • Kino
 • UKM
 • Kulturminner
 • Bibliotek
 • Idrett og friluftstliv
 • Tilskuddsordninger kultur
 • Andre kulturrelaterte oppgaver

Kontaktinformasjon

Ivar Torset
Enhetsleder kultur og næring
E-post
Telefon 979 67 260
Marte Rønningsbakk
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 482 40 169

Hovedsaklig mandag, onsdag og torsdag. Endringer kan forekomme.

Arild Raanes
Driftsleder Aure Arena
E-post
Telefon 918 82 551

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure