Kultur og næring

Næring og kultur ble slått sammen til en enhet i mai 2020. Enheten jobber med disse feltene:

 • Næringsutvikling
 • Rådgivning gjennom Hoppid
 • Tilskuddsordninger til næringslivet
 • Strategisk næringsplan
 • Kulturskole
 • Aure Arena
 • Kino
 • UKM
 • Kulturminner
 • Bibliotek
 • Idrett og friluftstliv
 • Tilskuddsordninger kultur
 • Andre kulturrelaterte oppgaver

Kontaktinformasjon

Ivar Torset
Enhetsleder kultur og næring
E-post
Telefon 979 67 260
Marte Rønningsbakk
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 482 40 169

Kontordager: Mandag, tirsdag og onsdag

Arild Raanes
Arenasjef
E-post
Telefon 918 82 551

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure