Helse og familie

Enhet helse og familie  har følgende tjenesteområder

  • Lege
  • Helsestasjon
  • Skolehelsetjeneste
  • Jordmortjeneste
  • Barnevern
  • Familievern
  • Fysioterapi
  • Ergoterapi
  • Psykisk helsevern

Kontaktinformasjon

Geir Nielsen
Enhetsleder Helse og familie
E-post
Telefon 412 15 591
May-Britt Nordgård
Barnevernleder
E-post
Telefon 488 93 188
Heidi Engdal Vean
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon
E-post
Telefon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS.

Elisabeth Jørgenvåg
Jordmor
E-post
Telefon 900 17 766

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure