Kommunedirektør

Komnunedirektøren er øverste leder for administrasjonen i Aure kommune. Kommunedirektøren skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og politiske vedtak.

Sammenfattet har kommunedirektøren følgende ansvarsområde

  • Overordnet strategisk ledelse av kommunens administrasjon 
  • Samarbeid med ordfører og politisk ledelse 
  • Iverksetting av politiske vedtak og tilbakemelding om resultater 
  • Utvikling av Aure som lokalsamfunn 
  • Overordnet informasjonsansvar 
  • Beredskap 
  • Brukerundersøkelser

Kontaktinformasjon

Håvard Sagli
Kommunedirektør
E-post
Telefon +47 90 54 84 95

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure