Oppvekst og integrering

Enheten Oppvekst og integrering har følgende tjenesteområder:

  • Grunnskole
  • Barnehage
  • Voksenopplæring
  • Flyktningetjeneste
  • introduksjonsprogram for flyktninger

Skoler i Aure

 

Skolene i Aure skal gi følgende tilbud

  • Gi et godt og tjenlig grunnskoletilbud til elever fra 6 - 16 år.
  • Gi tilpasset tilbud til funksjonshemmede elever 
  • Gi tilbud om skolefritidsordning (SFO)
  • Gi opplæringstilbud til ulike grupper voksne

 

Kart over skolene i Aure

 

 

 

Barnehager i Aure

Aure kommune har full barnehagedekning.
Alle barnehagene i Aure er samlet i enheten Oppvekst og integrering.

Les mer om de ulike barnehagene ved å trykke på lenkene over.

 

Kart over barnehager i Aure

 

 

Flyktningetjenesten

lyktningtjenesten har kontorer ved Aure voksenopplæring. De planlegger mottakene og hjelper til med etableringen og de mange og varierte praktiske gjøremål. Den fyller ut og hjelper alle med alt papirarbeid og alt annet som må til når man skal bli en del av det norske samfunnet, samt gir grunnleggende informasjon og veiledning.

 

Kart over Flyktningetjenesten i Aure