Plan og drift

Enheten Plan og drift består av fagområdene Kommunalteknikk, eiendom, byggesak, plan, kart og oppmåling og miljø.  

Fagområdene har ansvar for følgende tjenesteområder:

 • Areal- og reguleringsplaner
 • Byggesaker
 • Oppmåling- og eiendomsarkiv
 • Landbruk
 • Skogbruk
 • Miljø- og naturforvaltning
 • Viltforvaltning
 • Vann, avløp og renovasjon
 • Brann- og feiing
 • Samferdsel
 • Kommunale kaianlegg
 • Drift og vedlikehold av kommunale bygg
 • ENØK og inneklima
 • Salg, kjøp, innleie og utleie av kommunale bygg og eiendommer
 • Gjennomføre kommunale investerings- og rehabiliteringsprosjekt
 • Prosjekt og utviklingsarbeid innenfor kommunal eiendomsforvaltning

I tillegg kommer interne tjenester som oppmåling og stikking for mindre kommunale prosjekter.

Kontaktinformasjon

Bernt Olav Simonsen
Enhetsleder Plan og drift
E-post
Telefon 90 50 08 78
Ingvar Våg
driftsleder Eiendom
E-post
Telefon 90 28 05 02
Marit Klungen
Leder plan- og byggesak
E-post
Telefon 91 30 76 20
Jan Erik Kjønsvik
Leder kommunalteknikk (vei, vann og avløp)
E-post
Telefon 46 81 72 89

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure