Vindkraft i Aure

Her finner du oversikt over informasjon og dokumenter vedrørende vindkraftsaken i Aure kommune i 2019.

Etter innbyggerinitiativ vedtok kommunestyret å gjennomføre en rådgivende folkeavstemning om etablering av vindkraft på Skardsøya i Aure kommune. Resultatet av folkeavstemningen ble nei til en slik etablering.

 

​​​​​​Dokumenter

Vindkraft i Aure
Saksnummer Tittel
Dokumenter til og med 160619: Sak 2018/1082 Vindkraft - Skardsøya
Dokumenter fra 170619:
Sak 19/00392 Vindkraft - Skardsøya
Sak 19/00702 Innsynskrav - Vindkraft - Konsesjonssøknad fra Njordr AS
Sak 19/00701 Innsynskrav - Vindkraft Skardsøya
Sak 19/00666 Klage - Saksbehandling av folkeavstemning vindkraft
Sak 19/00390 Høring - Nasjonal ramme for vindkraft
Sak 19/00172 Gjennomføring av folkeavstemning - Vindkraft Skardsøya

 

Forhandlingsutvalg

I K-sak 53/18 i kommunestyre 25. oktober 2018 ble det vedtatt å oppnevne et forhandlingsutvalg for å ivareta kommunens og lokalsamfunnets interesser - herunder også samarbeid med de aktuelle grunneierne. 

Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Ingunn Golmen (Sp)
  • Hanne Berit Brekken (Ap)
  • Erlend Vaag (Sp)
  • Erik Vullum (V)
  • Representant fra Vihals grendahuslag

Dokumenter: Særutskrift - Vindkraft - Skarsøya 2018. Oppnevning av forhandlingsutvalg  (PDF, 147 kB)