Gravemelding

Skjema for gravemelding kan brukes til tre forskjellige søknader sammen eller hver for seg.

  • Hvis ansvarlig utførende for graving på kommunal grunn også er ansvarlig utførende for rørlegging, kan Søknad om tilkobling og utføring av utvendig sanitæranlegg (sanitærmelding) sendes samtidig med Søknad om graving på kommunal grunn (gravemelding).
  • Varslingsplan ved stenging/innsnevring av kommunal vei (varslingsplan) skal sendes kommunen for godkjenning, uavhengig av om stenging/innsnevring skyldes gravearbeider.
  • Ved graving på fylkes-, riks- eller europaveger skal det sendes egen søknad til Statens vegvesen.

 

Skjema for gravemelding

Kontaktinformasjon

Jan Erik Kjønsvik
Leder kommunalteknikk (vei, vann og avløp)
E-post
Telefon 46 81 72 89

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)