Skogsbilveg

Nybygging og ombygging av skogs – og landbruksveier er søknadspliktig etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.  

Alle nye skogsveger/landbruksveger som er mer enn 150 m i veglengde eller 450 m2 i omfang, må du søke om tillatelse for å bygge.

Tilskudd

Søknadsplikt gjelder både for enkle traktorveier og bilveier. Det kan ytes tilskudd til nybygging, ombygging og punktutbedring av skogsbilveier, bruer og velteplasser.

Tilskuddssatsen varierer fra laveste sats på traktorveier til høyeste sats på skogsbilveier. Endelige tilskuddssatser for det enkelte tiltak fastsettes av kommunen og beregnes på skogandelen i fellesprosjekter. Retningslinjer for skogbilsvei.  (PDF, 793 kB)

Ved tildeling av offentlig tilskudd medfølger 25 års vedlikeholdsplikt, og det er krav om at anlegget bygges iht. krav i Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. Tiltak som har fått innvilget tilskudd får normalt en arbeidsfrist på tre til fem år.

Relevante søknadsskjema:

Alle tilskuddssatser er veiledende og baseres på årlige behov i regionen med et begrenset budsjett. Endringer vil forekomme, så ta derfor kontakt med kommunen før planlegging/ oppstart.

Se informasjon om skogsbilveier på siden www.skogsvei.no