Barnehageplass - søke, endre, si opp

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars. 

Søk barnehageplass

 

  • Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars. 
  • Barnehageåret starter 15.august. Søk innen 1.mars, selv om det er behov for oppstart senere i barnehageåret. Dere skriver ønsket oppstartsdato i søknaden.
  • Du kan søke barnehageplass når som helst gjennom året. Vi tilbyr da plass om det er ledig kapasitet i barnehagen du søker. 

 

Søk barnehageplass 

 

Hva skjer etter at du har søkt?

 

Klage

 

Her kan du sende inn klage på vedtak

 

 

Endre barnehageplass

 

Søk om å endre/bytte barnehageplass

  • Alle som i dag har barnehageplass, men som ønsker å bytte til annen barnehage, eller endre oppholdstid i nåværende barnehage, må søke om dette hvert år.
  • Når kan du endre barnehageplass?
    Det er mulig å søke om endring av plass i barnehage i løpet av hele barnehageåret, men vi anbefaler å søke innen fristen for hovedopptaket 1. mars.
Si opp barnehageplass

 

Si opp barnehageplass

  • Oppsigelsestiden i kommunale barnehager er en måned med virkning fra den 1. i påfølgende måned.
  • Siste frist for levering av oppsigelse for barn som ikke skal gå ut barnehageåret er 1.april, med fratredelse 1.mai.
  • Det blir ikke gitt betalingsfritak dersom du avslutter barnehageoppholdet i tidsrommet 01.05 til 14.08. Unntak fra denne regelen kan vi innvilge ved flytting, sykdom eller annen særlig viktig grunn.

 

Kontaktinformasjon

Marit Strømmen
Rådgiver Oppvekst og integrering
E-post
Telefon +47 93 40 08 79
Eva Berg
Enhetsleder oppvekst og integrering
E-post
Telefon +47 93 43 24 62