Trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget har 5 faste medlemmer, hvorav 3 politisk valgte, 1, representant fra Statens Vegvesen og  1. representant fra Politiet (Aure lensmannskontor).

Barn og unges representant tiltrer utvalget ved behandling av plansaker, jfr. § 5.1 i Pbl.

For øvrig kan utvalget invitere representanter for brukergrupper, velforeninger m.v.

Administrasjonen representeres ved Plan og drift.

Trafikksikkerhetsutvalget

Oversikt over medlemmer/varamedlemmer i trafikksikkerhetsutvalget
Trafikksikkerhetsutvalget
Medlem Varamedlem
Jan Frode Osen Johnsen (FrP) Hans Olav Husby (KrF)
Arne G. Vassvik (Nml) Henny Nordvik (V)
Lise G. Torset (H) Ola J. Nedresæter (H)
Trygve Barlaup (Politiet)
Tor Arne Ulfsnes (Barn og unges representant: Nml) Lars Garshol (H)
1 repr. fra Statens Vegvesen