Trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget har 5 faste medlemmer, hvorav 3 politisk valgte, 1, representant fra Statens Vegvesen og  1. representant fra Politiet (Aure lensmannskontor).

Barn og unges representant tiltrer utvalget ved behandling av plansaker, jfr. § 5.1 i Pbl.

For øvrig kan utvalget invitere representanter for brukergrupper, velforeninger m.v.

Administrasjonen representeres ved Plan og drift.

Trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget
Medlem Varamedlem
Trygve Hauge (Ap) Rita Ormbostad (H)
Daniel Hjelen Elisabeth Halsbog (H)
Alice Ødegård Terje Hals (H)
Representant fra Statens vegvesen
Representant fra Aure politistasjon
Barnerepresentant Morten Finset Ingvaldsen (KrF)
Oversikt over medlemmer/varamedlemmer i trafikksikkerhetsutvalget