Steinhaugen barnehage

Barnehagen ligger på Tustna. Vi har naturen rundt oss, med både skog, fjell og sjø. Våren 2017 opparbeidet vi et nytt turområde i kort gangavstand fra barnehagen, med gapahuk og bålplass.

Avdelingene har fått navn etter noen av de flotte fjellene i nærområdet.

Organisering

Det er 42 barn i Steinhaugen i år og disse er fordelt slik:

  • Knubben er en småbarnsavdeling med 10 barn som er 1 år.
  • Skarven: er en avdeling med 15 barn i alderen 2-3 år.
  • Stabben er en storbarnsavdeling med 17 barn i alderen 4-5 år. 

 

Vår visjon

Vi leker og lærer med omsorg og glede!


Satsingsområder

personalets samspill med barn som  utfordrer.

  • relasjoner
  • samspill
  • sosial kompetanse

Kontaktinformasjon

Marit Strømmen
Styrer Steinhaugen barnehage
E-post
Telefon 71 52 26 53
Mobil 934 00 879
Avdeling Knubben
Mobil 954 76 060
Avdeling Skarven
Mobil 480 46 245
Avdeling Stabben
Mobil 954 46 895

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure