Steinhaugen barnehage

Barnehagen ligger på Tustna. Vi har naturen rundt oss, med både skog, fjell og sjø. Våren 2017 opparbeidet vi et nytt turområde i kort gangavstand fra barnehagen, med gapahuk og bålplass.

Avdelingene har fått navn etter noen av de flotte fjellene i nærområdet.

Organisering

Det er 41 barn i Steinhaugen i år og disse er fordelt slik:

  • Knubben er en småbarnsavdeling med 6 barn som er 1 år.
  • Skarven er en avdeling med 15 barn i alderen 2-3 år.
  • Stabben er en storbarnsavdeling med 20 barn i alderen 4-5 år. 

 

Vår visjon

Vi leker og lærer med omsorg og glede!


Satsingsområder

Språk og relasjoner.

Kontaktinformasjon

Avdeling Knubben
Telefon 954 76 060
Avdeling Skarven
Telefon 480 46 245
Avdeling Stabben
Telefon 954 46 895
Heidi Målen
Styrer
E-post
Telefon 980 63 114

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure