Stemshaug barnehage

Stemshaug barnehage ligger ved hovedveien cirka 12 kilometer fra Aure sentrum.

Barnehagen har et stort uteområde med både skog, stor og åpen lekeplass, ballbinge og bakker og berg som innbyr til lek og utfordring for alle aldre. Vi har også fine turmål i rundt oss i skog og mark, og gapahuken vår nede ved fjæra.

Slik er vi organisert

Barnehagen har i dag 24 barn i alderen 0-6 år, fordelt på to avdelinger. Personalgruppen består av 8 personer (styrer, pedagogiske ledere, fagarbeidere og pedagogisk barnepleier).

Barna deles inn i to ulike avdelinger:

  • Maurtuå 0 - 3 år: 13 barn
  • Krabbinj 3 – 6 år: 11 barn

 

 

Slik er dagene i Stemshaug barnehage

 

 

 

Vår målsetting

Vår visjon er: I Stemshaug barnehage gjør vi hverandre gode.

Vi legger vekt på fysisk aktivitet, og er derfor mye på tur i nærområdet, samt andre turmål ellers i kommunen vår. Vi benytter også anledningen til å delta på ulike arrangement utenfor barnehagen som er til interesse for barna. For oss er det viktig at barna gjennom en barnehagedag opplever at de kan medvirke i sin egen hverdag, at de kan utfordre seg selv og bli selvstendige, at vi gir dem gode muligheter for både lek og læring i et inkluderende og trygt fellesskap.

Satsingsområdene kan variere fra år til år, men fokuset på uteaktivitet ligger fast.