Aure sentrumsbarnehage

Aure sentrumsbarnehage er en kommunal barnehage som ligger i boligområde i Aure sentrum. Vi har både skog, mark og sjøen i nærområdet vårt. Vi har gangavstand til butikker, rådhus, kirke, skole, sykehjem, eldresenter, gardsbruk med mer.

Slik er vi organisert

Barnehagen har i inneværende barnehageår 52 barn i alderen 0-6 år. Personalgruppen består av 15 ansatte. 

Kommunens barnehager oppfyller både pedagognorm og bemanningsnorm.

Barna deles inn i tre ulike avdelinger:

  • Hakkespetten 0- 2,5 år 
  • Spurven 2,5 - 3,5 år
  • Stubbinj 3, 5 - 6 år

Vår målsetting og visjon

Vår visjon er: Glede og omsorg gir trygghet og trivsel

  • Vi ønsker gjennom barnehagedagen å gi alle barn gode muligheter for omsorg, lek, læring og danning.
  • Vi vil at barn og foreldre skal oppleve tilhørighet i et trygt og inkluderende miljø, der hver enkelt er verdifull.
  • Leken får god tid og nok rom gjennom en fleksibel dagsrytme.
  • Vi verdsetter turer i naturen og den positive virkning det har på barnas helhetlige utvikling og bygging av vennskap.
  • Personalet er aktive deltakere i barnas aktiviteter, og vi har nulltoleranse for mobbing.

Slik har vi det i Aure sentrumsbarnehage