Aure sentrumsbarnehage

Aure barnehage er en kommunal barnehage som ligger i boligområde i Aure sentrum. Vi har både skog, mark og fjære i nærområdet vårt. Vi har gangavstand til butikker, rådhus, kirke, skole, sykehjem, eldresenter, gardsbruk med mer.

 

Slik er vi organisert

Barnehagen har  i inneværende barnehageår 47 barn i alderen 0-6 år. Personalgruppen består  av 14 stk. 

Kommunens barnehager oppfyller både pedagognorm og bemanningsnorm.

Barna deles inn i tre ulike avdelinger:

  • Hakkespetten 0- 2,5 år 
  • Spurven 2,5 - 3,5 år
  • Stubbinj 3, 5 - 6 år

 

 

Vår målsetting og visjon

Vår visjon er: Glede og omsorg gir trygghet og trivsel

  • Vi ønsker gjennom barnehagedagen å gi alle barn gode muligheter for omsorg, lek, læring og danning.
  • Vi vil at barn og foreldre skal oppleve tilhørighet i et trygt og inkluderende miljø, der hver enkelt er verdifull.
  • Leken får god tid og nok rom gjennom en fleksibel dagsrytme.
  • Vi verdsetter turer i naturen og den positive virkning det har på barnas helhetlige utvikling og bygging av vennskap.
  • Personalet er aktive deltakere i barnas aktiviteter, og vi har nulltoleranse for mobbing.

 

Slik har vi det i Aure sentrumsbarnehage

 

Kontaktinformasjon

Bodil Stensby
Styrer Aure sentrumsbarnehage
E-post
Telefon 404 93 887
Avdeling Hakkespetten
Telefon 918 01 655
Avdeling Spurven
Telefon 917 97 385
Avdeling Stubbinj
Telefon 918 20 105

Åpningstider

Kl. 06.45 - 16.30

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure