Nordlandet barnehage

Nordlandet barnehage flyttet inn i nye, flotte lokaler til høsten 2015. Praktiske, moderne og lyse lokaler med spesiell fokus på støydemping gir et godt utgangspunkt for god barnehagedrift.

Omgivelser

 

Vi har et fint uteområde tilpasset allsidig lek; asfaltløype med veioppmerking for sykling rundt hele barnehagen, bakke for ski og aking, Barnas Hage, ulike lekeapparater og skogsområde innenfor gjerdet. Barnehagen ligger fint plassert ved skog og mark, og vi benytter gapahuken vår med bålplass som ligger like ved lysløypa og skogen. 

Vi er også så heldige å ha Nordlandet Idrettshall og grendehus rett utenfor utelekeplassen vår i tillegg til ballbingen.

Barnehagen er nå sertifisert som en Grønt Flagg-barnehage; dette er en miljøsertifiseringordning rettet mot barnehager og skoler med fokus på å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. 

 

 

Slik er vi organisert

Vi er en 3-avdelings barnehage med plass til 54 plasser

  • Avdeling Blåmeisen er en storbarnsavdeling med plass til 18 barn i alderen 3-6 år
  • Avdeling Nøtteliten er en storbarnsavdeling med plass til 18 barn i alderen 3-6 år
  • Pr nå er en avdeling brukt til Nordlandet SFO. Dette er et tilbud som barnehagen administrerer i samarbeid med Aure barne- og ungdomsskole. Elever kan her få tilbud om morgen- og ettermiddags-SFO.

 

Barnehagen har i inneværende barnehageår 12 barn i alderen 0-6 år. Personalgruppen består av 7 personer i ulike stillingsstørrelser.

Kommunens barnehager oppfyller både pedagognorm og bemanningsnorm.

Slik er dagene i Nordlandet barnehage

 

Vår målsetting

Vår visjon er: Til Barnets beste!

Denne står sammen med Aure kommunes visjon for Oppvekstområdet: Leve i lag – lære i lag

 

Våre satsingsområder

  • Friluftsliv/uteaktiviteter med spesiell fokus på ski, sykling, gapahuk, ute-uker mm.
  • Matglede og sunt kosthold (Vi er bl.a en Fiskesprell-barnehage og en 5-om-dagen-barnehage)
  • Læringsløyper – felles kompetanseløft for barnehager og skoler i Aure og på Nordmøre – ledet av Nettverk Nordmøre