Vil du bli meddommer?

Aure kommune har startet arbeidet med å finne nye meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer for valgperioden 2025-2028. 

Hvis du ønsker et slikt verv, har du nå sjansen til å melde interesse til oss.

Vervet varer fra 1. januar 2025 til 31. desember 2028.

Å være meddommer er en viktig oppgave

Meddommere selv mener at vervet er både interessant, lærerikt og spennende. Kanskje nettopp du har lyst til å utfordre deg selv, og ta på deg et viktig verv i samfunnet vårt?

Rettssikkerheten i Norge er en av de høyeste i verden, men vi tar den ikke for gitt. En viktig grunnpilar er at “vi skal dømmes av våre likemenn”. Derfor er vi avhengig av at innbyggere stiller opp som meddommere i domstolene.

 

Meddommer i Møre og Romsdal tingrett eller Frostating lagmannsrett

 

Meddommer i Møre og Romsdal jordskifterett

 

Skjønnsmedlemmer

 

Godtgjørelse

Mer informasjon her

 

Vil du bli meddommer? 

Hvis du ønsker å bli kontaktet av oss når rekrutteringen av meddommere starter, kan du registrere deg i skjemaet her. 

Opplysningene du registrerer vil ikke bli brukt til andre formål enn rekruttering av meddommere.