Statens vegvesen melder om gjennomføring av inspeksjon på Torsetsund bru i perioden 16.september til 20. september. 

Arbeidet vil gjennomføres mellom klokken 09.00 og 15.00.

Det påregnes ventetid inntil 30 minutter.

Valgstyret i Aure har i dag klokka 17.30 godkjent valgresultatet og kandidatkåringen for Aure. Hanne Berit Brekken (Ap) blir vår nye ordfører, mens Ole Bendik Nilsen (Sp) blir ny varaordfører.

I Aure hadde vi en valgdeltakelse på hele 72 %, hvorav 40% er forhåndsstemmer!

Her kan du se hvem som kommer inn som faste medlemmer  i kommunestyret i perioden 2019-2023:

 

Etter innbyggerinitiativ har Aure kommune gjennomført folkeavstemning om vindkraftutbygging på Skardsøya.

Valgstyret har nå gjennomført opptelling av alle stemmene.

Endelig resultat er som følger:

1.oktober er den internasjonale eldredagen. Denne feires på ulike måter i hele Norge.

Bondekafe på Aure Gjestegård onsdag 11 september kl. 12-14. 

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

I Aure kan du stemme på følgende steder:

 

 

 

Aure kommune har bedt om og nå fått en foreløpig juridisk vurdering fra advokatfirmaet Lund & Co gjeldende de spørsmål som er reist omkring den fremforhandlede avtalen.

Folkeavstemninga om vindkraftutbygging på Skardsøya gjennomføres samtidig med årets kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Har du ikke anledning til å avgi stemme på selve valgdagen kan du forhåndsstemme i stedet for.

 

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdagen er  mandag 9. september, men om du ikke kan avgi stemme på selve valgdagen, har du anledning til å forhåndsstemme i stedet for.

Husk å ta med legitimasjon.

Aure kommune vedtok i kommunestyresak 67/18 18.desember 2018 oppstart av Helse- og omsorgsplan 2020 – 2032.