Rådmannens forslag til årsbudsjett og handlings- og økonomiplan er nå lagt fram, og de folkevalgte organene tar over behandlingen. Endelig vedtak blir gjort i kommunestyrets møte 19. desember.

I forbindelse med lengdeutvidelse av piren på Edøy ferjekai blir fergeavgangene klokken 00.15 fra Sandvika (alle ukedager og natt til mandag) og klokken 04.40 fra Edøya (alle ukedager) innstilt på ukedagene fra 7. november til og med 25. november.

Rådmann Håvard Sagli legger fram forslag til budsjett for 2020  og økonomiplan for 2020-2023 i kultursalen i Aure Arena onsdag 6. november klokka 14.00. 

Aure kommune inviterer politikere, ansatte, innbyggere og media til å delta på presentasjonen.

Siste åpningsdag for biblioteket på Gullstein blir fredag 1. november.

Her er resultatet for Aure kommune for årets tv-aksjon.

 

Det blir tilbud om vaksinering til risikogrupper følgende dager:

Tirsdag 5.november klokken 09.00 til 15.00 på Aure helsestasjon

Torsdag 14.november klokken 10.00 til 12.00 i 2 etasje på Tustna legekontor

Fredag 15.november klokken 09.00 til 15.00 på Aure helsestasjon

KUNNGJØRING

Aure kommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan for Åkvik hyttefelt gnr.69 bnr.1 på Lesundet.

Mitt Møre og Romsdal er en spørreundersøkelse hvor befolkninga i Møre og Romsdal har mulighet til å komme med sine innspill om framtiden for fylket.

Her finner du spørreundersøkelsen.

Noen på Aure sentrum har tømt kjemikalier i avløpet som tettet silene ved renseanlegget. Dette er meget uheldig og ulovlig. Vi minner derfor alle brukere om å ikke tømme noe annet i do, vask eller sluk enn det som hører til der.

 

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. I forbindelse med kommunestyrenes behandling av forslaget til sammenslåingen av de tre selskapene ble det lagt til grunn at alle kommunene skulle innføre like renovasjons- og slamforskrifter.