Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-11 vedtok Hovedutvalg for Kommuneutvikling i møte 16.04.2018, sak 32/18, å legge forslag til Strategisk Næringsplan 2018 – 2029 med Handlingsplan 2018 – 2021 ut til offentlig ettersyn og sendt på høring.

 

Tradisjonen tro avsluttes kulturskoleåret med forestillinger og utstillinger. 

Velkommen til flotte opplevelser!

Søknadsportalen til kulturskolen er nå åpen. 

Det er nå mulig for alle å søke på kulturskolens fagtilbud i tidsrommet 23. april – 27.mai.

 

Aure kommune deltar i læringsnettverk for Gode pasientforløp.

Forbedringsteamet består av sykepleiere fra sykehjem og hjemmetjeneste, lege, fysioterapeut og folkehelsekoordinator.

I første omgang vil dette være et tilbud for pasienter som har vært innlagt på sykehus, og skrives ut til et korttidsopphold på sykehjem eller til egen bolig med oppfølging fra hjemmetjenesten.

Nå er det på tide å rydde langs våre strender, elver og vatn. Sett i gang, planlegg en ryddeaksjon i ditt nabolag. Hjelp oss å rydde for å redusere problemet med plastsøppel i sjøen.

På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Aure vil det bli strømstans for kunder i området Stormyra og Aurdalen tirsdag 24 april fra klokka 9.00 til cirka klokken 15.00.

I løpet av tida fram mot 1. mai vil alle innbyggere få Stikk Ut!-brosjyren med kartoversikt i postkassen sin.

Pressens offentlighetsutvalg har gransket åpenheten i norske kommuner.

Aure kommune kom på 2. plass blant kommunene i Møre og Romsdal, og på 29. plass på landsbasis. 

 

Grunnet deltakelse på VISMA Brukerforum i Molde 18. – 19. april 2018, vil økonomi-, lønn- og personalavdelingen være stengt disse to dagene.

Det er klart for å søke om tilskudd til utsiktsrydding i Møre og Romsdal.Tilskuddet skal gi allmennheten bedre utsikt til landbruket sitt kulturlandskap. Søknadsfrist er 15. mai 2018.