Markdagar om småskala grønsaksdyrking i Møre og Romsdal

Det vert arrangert tre markdagar i Møre og Romsdal om småskala grønsaksdyrking.

Vinn billetter til KBK - Viking onsdag 31. august

OBS: KBK-Viking er flyttet til onsdag 31.august Vil dere være med i trekningen om billetter for å heie fram KBK? PS: Sjekk om dere har mulighet å dra før dere setter dere opp på trekning :-)

Redusert kapasitet på ladestasjon Aure sentrum

På Aure sentrum (adr: Flatmarka 10, 6690 Aure) er den ene hurtigladeren (plass 3) for tiden helt ute av drift. Den andre (plass 4) er mulig å bruke med tilfeldig RFID-brikke (e-nøkkel) og noen typer bankkort. Start og stopp ladinga med samme brikke, se framgangsmåte (PDF, 133 kB) . Det er mulig å låne RFID-brikke på rådhuset (Aurdalsvegen 9) , like ved ladestasjonen.  De ansvarlige for driften av stasjonen (NEAS) jobber for fullt med utbedring. Det er også ladestasjon ved Coop-marked på Vihals på Skarsøya (adr: Vihalsvegen, 6697 Vihals).

Tilskotsordning om integreringstiltak for flyktningar

Møre og Romsdal fylkeskommune har sett av inntil fem millionar kroner til tilskotsordning om integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal. Gjeld frivillige organisasjonar, tilsette i som jobbar med frivilligheit i kommunar, flyktningtenester med meir.

Ekstern rapport om økonomisk og organisatorisk potensiale for Aure Kommune

Som en støtte til årets budsjettarbeid har kommunedirektøren søkt ekstern bistand gjennom analyse- og utredningsoppdraget «Utredning økonomisk og organisatorisk potensiale for Aure kommune». I anbudskonkurransen ble Telemarksforskning tildelt oppdraget og rapporten finner du her (PDF, 2 MB) . Denne rapporten gir oss et uavhengig blikk fra et fagmiljø utenfor vår egen organisasjon.  Kommunedirektøren vil bruke dette som et kunnskapsgrunnlag i det videre budsjettarbeidet og vurdere forslag til tiltak som ligger i rapporten.  

Sommerhilsen fra ordfører Hanne Berit Brekken

  SOMMERHILSEN 2022  I skrivende stund nyter jeg mine første sommerferiedager. 

Fugleinfluensa

Det har vært flere påvisninger av høypatogen fugleinfluensa blant villfugl langs deler av norskekysten de siste dagene. Mattilsynet mottar mange meldinger om syke og døde villfugler. Mattilsynet vurderer alle meldinger som kommer inn om syke eller døde fugler. Per nå prioriterer vi å ta ut prøver i geografiske områder der det tidligere ikke er påvist HPAI og i fjørfetette områder. 

Prosjekt Framtidsskogen – hvorfor plantes det ikke etter hogst?

Prosjektet gjennomføres av Skognæringa Kyst SA på vegne av Statsforvaltergruppa i Kystskogbruket. Det gjennomføres telefonintervju i alle kystfylkene i sommer.

Idrettshallen blir åpen for frilek

I sommer blir idrettshallen ved Aure arena åpen to dager i uken for frilek

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.   Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september .