Hverdagsrehabilitering: Lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som har opplevd et funksjonsfall, og ønsker å mestre daglige gjøremål.

Detaljregulering Gjelabukta fritidsområde

Hovedutvalg for kommuneutvikling i Aure vedtok med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11, i sak 22/21 møtedato 05.05.2021, å legge forslag til detaljregulering for Gjelabukta fritidsområde del av gnr.97 bnr.1, ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist på seks uker for å komme med merknader.

Sjøørretbekkregistreringer i Aure

  I løpet av året vil det utføres sjøørretbekkregistreringer i Aure. Det utføres gjennom befaringer i forskjellige vassdrag og bekker her i Aure. Det er Midnorsk Naturundersøkelse AS som utfør befaringer og er ansvarlig for prosjektet.  For mer informasjon kan dere lese prosjektbeskrivelsen (PDF, 489 kB) eller ta kontakt med  Martin Hanssen ved Midnorsk Naturundersøkelse AS: E-post: martin.hanssen@midnat.no

Detaljregulering utvidelse av settefiskanlegg Nordheim

Hovedutvalg for kommuneutvikling i Aure vedtok med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11, i sak 21/21 møtedato 05.05.2021, å legge forslag til detaljregulering for utvidelse av settefiskanlegg Norheim, gnr.234 bnr.1 m.fl., ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist på seks uker for å komme med merknader.

Regelverk for deg som skal drive med småfe på hobbybasis

Vil du begynne med småfe, er det mange regler du må forholde deg til.     

Kartlegging av sjøørretvassdrag i Aure kommune

      Midtnorsk Naturundersøkelse (MidNat) er et firma som kan tilby et bredt utvalg av tjenester innenfor naturkunnskap og er lokalisert i Heim kommune. MidNat skal bidra til økt kunnskap om natur og miljø i Midt-Norge gjennom naturvitenskapelige undersøkelser og utredninger.

Ordføreren hedret unge idrettstalent i Aure

24. mars fikk ordfører Hanne Berit Brekken den store æren av å dele ut 2 NM-gull til Anna Nordvik og Håkon Gustad. Den 14. april fikk vi vite at Elin Andrea Flatø Golmen er tatt ut til Equinors Landslagsskole for unge talenter.   Dette er store prestasjoner blant flotte ungdom i Aure!  

Mangfoldsprisen 2021- Lik å være ulik

    Vet du om virksomheter som jobber godt med etnisk mangfold?

Undervisningstilbud i kulturskolen skoleåret 2021/22

Søknadsfrist til hovedopptak skoleåret 2021/2022 er 2. mai 2021. Frist for re-registrering for eksisterende elever er også 2. mai 2021.

Har du eller dine behov for helse- og omsorgstjenester? Nå kan du søke digitalt!

  Har du behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller sykehjemsplass kan du nå søke digitalt på en rask, sikker og trygg måte.