På grunn av sykdom vil det bli redusert åpningstid på biblioteket på Aure.

 

Formannskapets forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 er lagt ut her på Aure kommunes nettside og på servicekontoret fram til kommunestyrets behandling 18. desember 2018.

Er du forberedt?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

 

 

Frivillige lag og bedrifter i Aure kommune inviteres til informasjon og dialog på Aure rådhus onsdag 12. desember klokka 18.00.

1.desember er selve Røykvarslerdagen, og hovedbudskapet er bytt batteri i røykvarsleren og test at den virker.

Kommunestyret i Aure har 25. oktober 2018 i sak 48/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3.

Velkommen til StikkUT-avslutning utenfor rådhuset i Aure  onsdag 28. november klokka 18.00 - 20.00.

Nytt nummer av iRetur er straks i postkassene, og på baksiden av magasinet finner du tømmekalender for 1. halvår for 2019.

På kalenderen finner du også oversikt over returpunkt i Aure - og åpningstider for miljøstasjonene på Kjelklia og Bjørndalen.

Rådmannens har nå levert sitt forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2022 til våre folkevalgte politikere. Fra nå av er det politikerne som har ansvaret for den videre behandling fram til endelig vedtak blir gjort i kommunestyrets møte den 18. desember.

Før behandlingen i kommunestyret skal saken behandles i hovedutvalgene og formannskapet. Også kommunens innbyggere, lag og organisasjoner, har anledning til å uttale seg om forslaget.

Vi har fått varsel fra NEAS om det blir strømstans for kunder tilknyttet nettstasjonen på Ruøy i morgen 9. november fra klokka 08.30 til cirka klokka 10.30.