NEAS melder om følgende strømstanser i Aure de neste to dagene:

Om ferjene i sambandet Seivika-Tømmervåg ikkje går skal det gå skyssbåt mellom Tømmervåg og Kristiansund sentrum.
Sidan nyttår har dei to fyrste rundturane og den siste rundturen i ferjesambandet Seivika-Tømmervåg vore innstilt. Møre og Romsdal fylkeskommune skal tilpasse kaiene til nye ferjer og det går ikkje an å drive med peling og boring når det er trafikk i sambandet.

Møre og Romsdal fylkeskommune har startet en prosess for å redusere drifta innenfor kollektivtrafikken, se eget brev i artikkelen.

Aure kommune er invitert til å komme med uttalelse til forslaget..

For Aure kommune er det foreslått følgende reduksjon:

Hovedutvalg for kommuneutvikling har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Kjelklia og Aure sentrum ut til offentlig ettersyn ferm til 28. februar 2020.

Telenor opplyser om at det må skiftes sikringsskap i basestasjon som har falt ut i Aure sentrum. Dette arbeidet vil bli gjort tirsdag 14. januar.

 

 

Det er bestemt å stenge Bjørndalen gjenvinnings-stasjon fra og med 1.januar 2020, og det er sendt ut direkte varsel om dette til alle eiere av fritids- og boligeiendommer i tidligere Tustna kommune.

Begrunnelsen for stenging er at det eksisterende anlegget er  vurdert som uforsvarlig å drive videre med hensyn til operatører og kunder.

På grunn av gårsdagens uvær har vi problemer med å motta inngående telefoner, både til fasttelefon og mobil.

Det jobbes med å rette feilen, og vi håper å være tilbake i normalt gjenge så snart som mulig.

Nordmørskommuner har satt bort alle renovasjons- og slamtjenester til ReMidt IKS. Alle spørsmål om renovasjon og slam skal nå rettes direkte til ReMidt IKS.

Du vil også motta faktura med renovasjons- og slamgebyr fra ReMidt IKS.


Moglegheit for svært kraftige vindkast, oransje nivå for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Lofoten.

 

Brødrene Sætran har sendt ut følgende melding om søppelhenting i morgen nyttårsaften: