Aure kommune varsler deg via SMS eller telefonbeskjed ved feil på vann eller avløp.

Møt opp på Aure rehabiliteringssenter fredag 18. januar klokka 13.30 og vis din støtte!

Heile Norges helsesøster Tale Maria Krohn Engvik - Helsesista - kommer til Aure Arena og storforeldremøtet for alle grunnskoleforeldre 22. januar.

Her vil ho holde foredraget sitt Våg å vere.

Bokåret 2019 starter med nasjonal høytlesningsdag lørdag 19. januar. 

Fra 1. januar sender helsestasjonen ut brev og innkallinger elektronisk.  Alle som mottar digital post, vil motta varsel på e-post og/eller SMS.

Aure kommune forsøker å sende mest mulig post digitalt. Med digital forsendelsesmåte oppnår vi både praktiske, økonomiske og miljømessige gevinster.

 

Barnehageåret går fra 15. august ett år til 14. august neste år.

Barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av et år.

 

 

 

Det planlagte møtet i formannskap 15. januar er avlyst.

Onsdagstrim i Aure Arena starter opp igjen onsdag 9. januar klokka 14.45 - 15-45.

Ønsker du å starte på kulturskolen? Eller være med på flere aktiviteter i tillegg til de du deltar på i dag?

Her finner du oversikt over ledige plasser ved kulturskolen våren 2019: