Varsel fra Neas om strømstans.

Høyspentnettet i Aure vedlikeholdes.

Tustna legekontor stengt 16. - 19. mai

Tustna legekontor er stengt mandag 16. mai til og med torsdag 19. mai. Fredag holder legekontoret åpent som normalt.

Dette er sakene som skal behandles i formannskapet 16. mai

Neste møte i formannskapet er mandag 16. mai klokka 09.00. Møtet holdes på Aure rådhus. Dette er sakene som skal opp til behandling:

Ormsetsamlinga er nå digitalisert

Bildematerialet etter fotograf Hans Ormset er en unik skatt i Aure kommune. Eier av dette arkivet er fotografens barnebarn, Einar Ormset. Nå har Einar digitalisert fotosamlinga, og vil gjerne ha tilbakemeldinger fra andre som kan ha kommentarer knytta opp mot de enkelte bilde som er lagt inn i arkivet.

Frivillige organisasjoner kan få tilskudd til integreringsarbeid.

Søknadsfrist 20. mai Informasjonsmøte om ordningen 3. mai klokken 18.00.

Detaljregulering Åkvik næringsområde

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 06.04.2022, sak 22/22, å legge forslag til detaljregulering for Åkvik næringsområde, gnr 69 bnr 4 og 12, ut til offentlig ettersyn.

Redusert kapasitet på ladestasjon Aure sentrum

Pga teknisk feil er ladepunkt 3+4 ikke tilgjengelige. Utbedring er bestilt.

Konfirmantene i kirkene i Aure 2022

I Gullstein kirke blir konfirmasjon søndag 08.mai klokka 11:00 I Aure kyrkje blir konfirmasjon søndag 15.mai klokka 11:00 I Stemshaug kyrkje blir konfirmasjon 22.mai klokka 11:00  

Sommerbua - ungdommens jobbsentral i sommerferien

Er du mellom 16 og 20 år og uten sommerjobb i skoleferien? Da kan du søke jobb gjennom Sommerbua.

Innsamling av klær og utstyr til flyktninger fra Ukraina

Aure kommune får mange henvendelser fra innbyggere som ønsker å donere klær og utstyr til ukrainske flyktninger.