I går, 27.05.20, kom den gledelige nyheten om at vi kan starte gjenåpningen av våre sykehjem og omsorgsboliger. Vi vet at mange beboere og pårørende er ivrige etter å se sine kjære. Samtidig gjelder retningslinjer som Aure kommune må forholde seg til, samt noen man har utarbeidet selv for å minimere risiko for smitte. Kommunen skal vurdere behov for besøk opp mot smitterisiko under de ulike fasene av Covid-19-epidemien.

I år blir det ikke sommeravslutning for kulturskolen slik vi er vant det. I stedet kan du på onsdag 3. juni klokka 19.00 se et lite utdrag av hva kulturskoleelevene har holdt på med i år - live. 

I økonomiplanen for Aure kommune er det for perioden 2019-2022 lagt opp til innsparinger ved privatisering av kommunale veier. Basert på nylig vedtatte kriterier for slik privatisering, blir forslag til aktuelle veger nå lagt ut til høring. 

NIBIO skal utføre feltarbeid og fuglekartlegging i utvalgte områder i Aure kommune. 

Vedlagte brev sendes ut for å informere om arbeidet, slik at alle er oppmerksomme på at personer vil kunne observeres i jordbrukslandskapet nær enkelte eiendommer i slutten av mai og første del av juni kl. 04:00 - 09:00.

Brua på Sagvegen er nå reparert og åpen for trafikk

Aure kommune følger opp situasjonen for næringslivet i kommunen, og kjører derfor en ny runde med spørreundersøkelse.

- Vi fikk meget god respons på vår første undersøkelse, og håper på det samme nå, sier næringssjef Ivar Torset.

Mandag 25. mai går bibliotekene i Møre og Romsdal over til BookBites som ny e-bokleverandør. Dette er en app for smarttelefon og nettbrett, og er laget for å gi deg som låner gode lese- og lytteopplevelser

Søknadsfrist for driftstilskudd og større enkelttiltak, dvs søknadssum på kr 5.000 eller mer, er i år satt til 30. juni.

Etter to måneder med stengte dører gleder vi oss til å gjenåpne biblioteket for besøkende.

Da vi ikkje kan møtast som normalt på nasjonaldagen 2020, kjem dei lokale markeringane i Aure heim til deg gjennom denne filmen, der du finn du eit koronatilpassa 17.maiprogram som vi håper du vil sette pris på.