Ny gapahuk ved Aure barne- og ungdomsskole

Skolen takker alle som har bidratt med sponsormidler, spleis og dugnadsinnsats!

Bilde av elever i den nye gapahuken - Klikk for stort bilde

 

 

I lang tid har det vært ønske om en gapahuk ved SFO-bygget på Aure barne- og ungdomsskole (Abus) som kan gi ly for været og ha rom for undervisning utenfor klasseromma. Mange har jobba sammen for å få realisert dette. 

Ei gruppe med foreldre starta arbeidet med planlegging allerede i 18/19. Lokale arkitekter med tilhørighet til Abus ble spurt om å komme med forslag til utforming, og Mette og Svein Leirdal laga et skisseforslag som FAU-gruppa valgte å bruke og greide å realisere.

Det har vært samla inn penger fra privatpersoner gjennom Spleis og søknader til lokalt næringsliv for finansiering. Mange bedrifter har støtta oss: 

Sletta Verft, MB Hydraulikk, Haltbakk Bunkers, SL Maskin, Rent & Pent, Skipnes Mek. Verksted, Aure trelast og Sparebank1.

Vi greide å realisere dette sammen, til beste for barn og ungdom i Aure!

Bilde av tegninger av den nye gapahuken - Klikk for stort bilde

 

Tømmervåg Tre fikk bestilling og laga tømmerkonstruksjonen etter tegningene fra Leirdal og leverte byggesettet høsten 22. 

Da starta dugnadsgjengen i foreldregruppa det praktiske byggearbeidet. Alt fra støping av ringmur, reising av konstruksjon, snekring, taktekking, bordkledning, vindu og innredning vært utført på dugnad av foreldre. Og her er det ikke snakk om få timer. Det har vært flere foreldre, stort sett fedre, som har vært innom dugnadsøktene, men det er en hard kjerne med noen få som har brukt mye av fritida si for å få realisert en stor og flott gapahuk som vil komme både skolen, SFO og andre brukere til gode. Det er vi veldig takknemlige for.

18/12-23 var det åpningsseremoni med klipping av snorer, taler, varm saft og pepperkaker til alle elevene på barnetrinnet.

Tusen takk til alle som har bidratt med sponsormidler, spleis og dugnagsinnsats!

Bilde av elever stående ved den nye gapahuken - Klikk for stort bilde