Vedlikehold kommunal vei

Vedlikehold av kommunale veier er basert på avtaler med private som har ansvar for brøyting og strøing om vinteren og skraping om sommeren.

Manglende snøbrøyting eller strøing?

Brøytemannskapet i kommunen har mange veier å vedlikeholde, og ved snøfall jobber de fortløpende for å rekke over brøyting av alle kommunale veger. 

Hvis den kommunale vegen der du bor ikke er brøytet eller strødd, kan du ta kontakt med Aure kommunes vakttelefon 951 84 977

Ved mangelfull brøyting av fylkesveger i Aure ringer du Statens vegvesen på telefon 175. 

Når brøytes det?

Kontaktinformasjon

Jan Erik Kjønsvik
Leder kommunalteknikk (vei, vann og avløp)
E-post
Telefon 468 17 289
Vakttelefon
Vei, vann og avløp
E-post
Telefon 951 84 977

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure