Vedlikehold kommunal vei

Vedlikehold av kommunale veier er basert på avtaler med private som har ansvar for brøyting og strøing om vinteren og skraping om sommeren.

Manglende snøbrøyting eller strøing?

Brøytemannskapet i kommunen har mange veier å vedlikeholde, og ved snøfall jobber de fortløpende for å rekke over brøyting av alle kommunale veger. 

Hvis den kommunale vegen der du bor ikke er brøytet eller strødd, kan du ta kontakt med Aure kommunes vakttelefon: 95 18 49 77

Ved mangelfull brøyting av fylkesveger i Aure ringer du Statens vegvesen på telefon 175. 

Når brøytes det?