Tilskudd private veier

Kommunestyret vedtok i møte 17. desember 2013 i sak 78/13 nye forskrifter for kommunalt  tilskudd til private veier.

Hvordan søker du?

Du søker ved å sende inn elektronisk søknad - se knapp øverst på siden.

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.

Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanlig måte kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriverikon oppe til høyre. Søknadsskjema sendes da  til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.

Saksbehandling

Tildeling skjer en gang i året etter administrativ behandling.

Når du har søkt én gang, gjelder søknaden til den blir endret eller blir sagt opp.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.  Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klage på vedtak

Dersom du ønsker å benytte skjema i papirversjon kan du gå inn på skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få det utlevert på servicekontoret. Skjema sendes da til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Kontaktinformasjon

Jan Erik Kjønsvik
Leder kommunalteknikk vei, vann og avløp
E-post
Telefon 468 17 289

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure