Tilskudd til vedlikehold av private veier

Du kan søke om tilskudd til vedlikehold av privat veg om du oppfyller vilkårene i forskriften for tildeling av kommunalt tilskudd:

Forskrift om kommunalt tilskot til vedlikehald av private vegar i Aure kommune (PDF, 102 kB)

 

Hvordan søker du?

Det enkleste er å søke elektronisk.

Søk tilskudd for veldikehold av privat veg

 

Du mottar en bekreftelse på e-post når søknaden er sendt inn. Husk å ta vare på denne bekreftelsen.

Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanlig måte kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriverikon oppe til høyre. Søknadsskjema sendes da  til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.

Saksbehandling

Tildeling av tilskudd skjer én gang i året.

Når du har søkt én gang, gjelder søknaden til den blir endret eller blir sagt opp.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket.

Klage på vedtak

Dersom du ønsker å benytte skjema i papirversjon kan du gå inn på skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få det utlevert på servicekontoret.

Skjema sendes da til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.