Priser for vann og avløp

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann Pris
Bolig med bruksareal inntil 125 m2 3325
Bolig med bruksareal 126-250 m2 4655
Bolig med bruksareal >250 m2 5720
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 2000
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 13,25
Fritidseiendommer 2325
Tappested utvendig (ikke innlagt i bygning) 2040
Vannmåler, avlesning og kontroll 500
Tilknytningsgebyr Pris
Eiendom, per stk ved 1. gangs tilknytning 7000

 

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp Pris
Bolig med bruksareal inntil 125 m2 3300
Bolig med bruksareal 126-250 m2 4840
Bolig med bruksareal >250 m2 6150
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 1825
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 15,15
Fritidseiendommer 2190
Tilknytningsgebyr: Eiendom, per stykk ved 1. gangs tilknytning 10000

 

Gebyr for saksbehandling, kontroll av og søknad om private avløpsanlegg
Årsgebyr, tillatelse til utslipp av sanitæravløpsvatn etter forurensnignsloven Pris
1-3 enheter, eller tilsvarende antall pe 1000
4-9 enheter, eller tilsvarende antall pe 1500
10 eller flere enheter, eller tilsvarende antall pe 3000