Priser for vann og avløp

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann Pris
Bolig med bruksareal inntil 125 m2 3.325
Bolig med bruksareal 126-250 m2 4.655
Bolig med bruksareal >250 m2 5.720
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 2.000
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 13,25
Fritidseiendommer 2.325
Tappested utvendig (ikke innlagt i bygning) 2.040
Vannmåler, avlesning og kontroll 500
Tilknytningsgebyr Pris
Eiendom, per stk ved 1. gangs tilknytning 7.000

 

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp Pris
Bolig med bruksareal inntil 125 m2 3.730
Bolig med bruksareal 126-250 m2 5.470
Bolig med bruksareal >250 m2 6.950
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 2.060
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 17,12
Fritidseiendommer 2.475
Tilknytningsgebyr: Eiendom, per stykk ved 1. gangs tilknytning 10.000

 

Gebyr for saksbehandling, kontroll av og søknad om private avløpsanlegg
Gebyr, tillatelse til utslipp av sanitæravløpsvatn etter forurensningsloven Pris
1-3 enheter, eller tilsvarende antall pe 1.000
4-9 enheter, eller tilsvarende antall pe 1.500
10 eller flere enheter, eller tilsvarende antall pe 3.000