Priser for renovasjon, vann og avløp

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann Pris
\Bolig med bruksareal inntil 125 m2 4155
Bolig med bruksareal 126-250 m2 5820
Bolig med bruksareal >250 m2 7150
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 2495
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 16,63
Fritidseiendommer 2905
Tappested utvendig (ikke innlagt i bygning) 2550
Vannmåler, avlesning og kontroll 625
Tilknytningsgebyr Pris
Eiendom, per stk ved 1. gangs tilknytning 7000

 

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp Pris
Bolig med bruksareal inntil 125 m2 3300
Bolig med bruksareal 126-250 m2 4840
Bolig med bruksareal >250 m2 6150
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 1825
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 15,15
Fritidseiendommer 2190
Tilknytningsgebyr: Eiendom, per stykk ved 1. gangs tilknytning 10000

 

Gebyr for saksbehandling, kontroll av og søknad om private avløpsanlegg
Gebyr for saksbehandling, kontroll av og søknad om private avløpsanlegg
Årsgebyr, tillatelse til utslipp av sanitæravløpsvatn etter forurensnignsloven Pris
1-3 enheter, eller tilsvarende antall pe 1000
4-9 enheter, eller tilsvarende antall pe 1500
10 eller flere enheter, eller tilsvarende antall pe 3000