Permisjon og fritak fra opplæringa

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon utover to uker om gangen.

Søk om permisjon fra undervisning

Her  kan du søke om permisjon

 • Ved søknad om permisjon fra undervisning  inntil 1 dag  skal søknaden  godkjennes av kontaktlærer. Skriv søknad i foreldreappen. 
 • Elever som hører til at trossamfunn utenfor den norske kirke har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlig undervisningen når hun eller han er tilbake.
 • Saksbehandling
  Rektor ved den enkelte skole behandler søknaden.
  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
 • Klage
  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

 

Fritak fra opplæring

 • Elever kan få fritak fra deler av undervisningen på grunn av religiøs overbevisning eller livssyn.
 • Melding
  Foreldre/foresatte må melde  til skolen om hvilke aktiviteter de vil at eleven skal fritas fra. Elever som har fylt 15 år kan sende skriftlig melding selv, uten samtykke fra foreldre/foresatte. Det er ikke nødvendig å grunngi melding om fritak.
  Husk å ta vare på referansenummer på det elektroniske skjemaet. Dette er et bevis på at du har sendt inn skjemaet.
 • Klage
  Hvis skolen ikke godtar fritaksmeldingen, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge