Kommunikasjon med foresatte

Skolene kommuniserer digitalt med foresatte, via foreldreapp og foresattportalen.

Der kan du som foresatt sende og motta meldinger, melde fravær, samtykke, søke, endre eller avslutte SFO-plass, søke om redusert betaling med mer.

Les mer om app og foresattportal her

Skole og SFO