Må jeg søke?

Om du må søke, kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre, og hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom.