Meld tiltak som ikke er søknadspliktig

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere sine digitale kart og registrere i matrikkelen (offentlig register for bygninger) med oppgitte bruksareal.

 

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet  Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt. 

For å bekrefte at tiltaket ikke er søknadspliktig ber vi om å vedlegge:

  • Enkelt kart som viser tiltakets plassering og avstand til nabogrense.
  • Tegning eller bildet som viser tiltakets karakter og viktigste mål. Husk møne og gesimshøyde.

Bildet viser hvor du måler møne- og gesimshøyde

 

Kartet med avstand til nabogrense kan du lage selv ved å gå inn på eByggweb.

Ferdig utfylt skjema med vedlegg sendes til Aure kommune på epost til postmottak@aure.kommune.no  eller per brev til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.