Lånefond for fiskeriformål

Lånefond for fiskeriformål er et kommunalt fond som forvaltes av formannskapet i Aure kommune etter vedtekter vedtatt av kommunestyret.

 

Vedtekter

 

Lånet forvaltes av formannskapet i Aure kommune. 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Dersom du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Kommunestyret er ankeinstans.

Du kan sende inn klage via elektronisk skjema;
 

Skjema klage

Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanlig måte kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriverikon oppe til høyre. Skjema sendes da  til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.

Kontaktinformasjon

Ivar Torset
Enhetsleder kultur og næring
E-post
Telefon 97 96 72 60

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure