SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

SMIL-midler er tilskudd som kan gis til foretak som vil gjennomføre miljøtiltak på en landbrukseiendom.

Her kan du søke SMIL-midler

Søknad sendes elektronisk via Altinn.
Søknadsfrist for SMIL er 15. mars. 

Formålet med SMIL-ordningen

er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets naturlandskap og redusere forurensninger fra jordbruket ut over det som skal forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut i fra lokale målsettinger og strategier. Se vedtatte retningslinjer for Aure kommune. 

Retningslinjer


Saksbehandling

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens retningslinjer. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Kommunen skal behandle søknaden så snart som mulig etter søknadsfristen.

Mer informasjon

Utfyllende informasjon om ordningen finner du på Landbruksdirektoratets nettside